Danmark ledighedsduks i EU

Selvom langtidsledigheden er fordoblet siden 2009, ligger Danmark stadig blandt de bedste i EU, viser undersøgelse.

Danmark og Sverige er stadig de to lande i EU med den laveste langtidsledighed, viser en ny fælleseuropæisk undersøgelse offentliggjort af Danmarks Statistik.

Selvom langtidsledigheden er fordoblet det seneste år som følge af efterveerne af finanskrisen og den sløve økonomiske vækst, så er Sverige og dernæst Danmark fortsat de to lande i EU med den laveste andel af langtidsledige ifølge undersøgelsen.

Tallene sætter scenen for S og SFs opdaterede version af ”fair løsning” - de to partiers plan for, hvordan Danmark sætter gang i væksten - der forventes at blive præsenteret inden længe. Den seneste version af planen adskilte sig fra regeringens 2020-plan ved at lægge vægt på tiltag til sikring af, at ledigheden ikke bider sig fast.

»Finanskrisen har skabt endnu større forskelle mellem de europæiske arbejdsmarkeder, og vi ser nu et klart billede af en stor gruppe lande, der ledighedsmæssigt har klaret sig gennem krisen med skindet på næsen, mens andre arbejdsmarkeder nærmest er bundfrosne« siger Bo Sandberg, økonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv.

I fjerde kvartal 2010 havde 22 pct. af de danske ledige været uden arbejde i over et år, cirka halvdelen af EU-gennemsnittet. Året før var andelen af langtidsledige nede på 11 pct.; omtrent en tredjedel af EU-gennemsnittet.

Tallene baserer sig på de såkaldt AKU-ledige, personer uden beskæftigelse, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som aktivt søger arbejde. Blandt denne gruppe har Danmark en bruttoledighed på 7,5 pct., det samme som Sverige.

14 lande på A-holdet


Samlet set har Østrig og Holland klaret sig bedst igennem krisen tolket ud fra arbejdsmarkedet.

Dansk Erhverv placerer 14 lande på EU's A-hold med lav ledighed og lav langtidsledighed. Landene er primært at finde i Nordeuropa, men også central- og østeuropæiske lande som Tjekkiet, Slovenien og Rumænien sniger sig ind.

I den anden ende af skalaen finder man kriseramte lande som Spanien, Grækenland, Portugal, Irland, viser undersøgelsen. Også de baltiske lande ligger i den forkerte ende.

BRANCHENYT
Læs også