Udenrigsministeriet - nu også i Aalborg

eksport: Udenrigsministeriets regionale internationaliseringsrådgivere skal være med til at øge den danske eksport.

Fra Nordjylland til São Paolo er der ca. 10.000 km. Til Shanghai er der omkring 8.000 km og til New Delhi 6.000 km. For små og mellemstore nordjyske virksomheder kan det forekomme langt og føles risikabelt at komme ud på verdens store vækstmarkeder, men det har Udenrigsministeriet sat sig for at ændre på.

Den 15. marts begyndte Lars Juhl Hansen som internationaliseringsrådgiver i Væksthus Nordjylland, der ligger i Aalborg, og hans mission er krystalklar: At give flere nordjyske virksomheder mod på at gribe globaliseringens muligheder og komme i gang med eksport til de vækstmarkeder ude i Asien og Latinamerika, som oplever en eksplosiv vækst i efterspørgslen i disse år.

Lars Juhl Hansen kan naturligvis ikke reducere den geografiske afstand til Brasilien, Kina og Indien, men han kan skabe en direkte adgang for nordjyske virksomheder til det globale netværk af ambassader og handelskontorer, som Udenrigsministeriet råder over.

Han vil kunne rådgive om vores ydelser og tilskudsordninger, og så kan han formidle kontakten til en eksportrådgiver på det pågældende eksportmarked, som konkret kan hjælpe virksomheden med at få gang i eksporten.

Foruden i Aalborg er der også placeret en internationaliseringsrådgiver i Væksthus Midtjylland (Aarhus) og Væksthus Sjælland (Vordingborg), og det er de tre regioner, der sammen med Udenrigsministeriets Eksportråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen har finansieret ordningen.

Med udstationeringen af rådgiverne til de tre landsdele ønsker jeg at få vores eksportrådgivning mere i øjenhøjde i forhold til de små og mellemstore virksomheder ude i provinsen, for hvem der ikke kun kan være langt til vækstmarkederne i Asien og Latinamerika, men nogle gange også langt til København.

Som nordjyde er jeg selv bevidst om, at det betyder noget at have nem og hurtig adgang til lokal ekspertise frem for at skulle forbi København med alting.

Jeg er ikke i tvivl om, at ordningen vil bidrage til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den skærpede internationale konkurrencesituation, som globaliseringen jo også har stillet os overfor.

Vi skaber herved lokale indgange for virksomhederne til specialiseret erhvervsrådgivning i forhold til den store verden omkring os.

Når Lars Juhl Hansen sammen med sine kolleger i Aarhus og Vordingborg fokuserer på de små og mellemstore virksomheder, er det, dels fordi de største danske virksomheder i vid udstrækning kan selv og er anderledes gearet til internationalisering, og dels fordi de små og mellemstore udgør rygraden i dansk erhvervsliv.

De spiller en helt afgørende rolle for at få mere gang i vækst og beskæftigelse hertillands. Globaliseringens barske vinde betyder imidlertid, at deres succes i stigende grad afhænger af, at de formår at agere internationalt.

Succesi globaliseringens tidsalder afhænger ikke kun af, at man får solgt sine produkter i udlandet. Adgangen til den nyeste internationale viden på et bestemt teknologisk område kan eksempelvis være udslagsgivende for danske virksomheders evne til innovation.

Adgangen til international venturekapital kan være afgørende, ligesom det ofte er nødvendigt at finde passende partnere i udlandet.

Selv om de seneste tal for den danske eksport bekræfter, at det går den rigtige vej efter det dramatiske fald i 2009, har vi et kedeligt efterslæb over for de hurtigst voksende markeder.

Vores eksport til vækstmarkederne ligger kun på 9 pct. af den samlede danske vareeksport, mens vores to naboer, Sverige (14 pct.) og Tyskland (15 pct.), formår at afsætte væsentligt flere varer til den nye middelklasse i Asien, Latinamerika og Rusland.

Hvis Danmark kunne øge vækstmarkedernes andel af vores eksport til samme niveau som Sverige og Tyskland, uden at vi samtidig reducerede eksporten til vores traditionelle nærmarkeder, ville det indebære et løft i Danmarks eksport på ca. 25 mia. kr.

Det er mange penge, og det vil naturligvis ikke ske fra den ene dag til den anden, men regeringen vil gøre alt, hvad den kan, for at de små og mellemstore virksomheder kommer ud over rampen og får mod på internationalisering i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

I dagens globaliserede økonomi kan det nemlig stadig dårligere betale sig at være en hjemmefødning.

BRANCHENYT
Læs også