Nordea vokser på renter og rebyrer

Finland og Sverige i resultatspurt. Svagt marked for børsnoteringer.

Nordea hentede omkring 40 pct. af sin indtjening i sit svenske og finske bankben i årets første tre måneder, mens en Amagerbank-regning på en halv mia. kr. satte spor i det danske resultat.

Stigende indtægter på renter og gebyrer sikrede den bankkoncernen en samlet resultatfremgang på 14 pct. til 7,5 mia. kr. i forhold til samme periode året før.

»Indtægterne er på et rekordhøjt niveau,« konstaterede kocernchef Christian Clausen tilfreds i forbindelse med kvartalsregnskabet. Forude ligger betydelige udfordringer - ikke blot for Nordea - men for hele den europæiske banksektor, der fra efteråret skal leve op til nye, strikse regler og dyre kapitalkrav.

De europæiske banker står over for voksende omkostninger ved den nye regulering, der bl.a. kræver, at bankerne ligger inde med større økonomiske stødpuder for at være rustet til fremtidige kriser.

Samtidig betyder gældskrisen i Irland og Sydeuropa, at renterne generelt er stigende.

»Kapitalmarkedet afspejler voksende risikopræmier, og vi kender alle til problemerne i Sydeuropa,« sagde Christian Clausen.

Han lagde vægt på, at Nordea også fremover skal blive ved med at tjene flere penge i forhold til egenkapitalen for at sikre sig fortsat billig kapital, når de nye internationale krav rammer bankerne.

Til det kan banken klare sig med sin egen organiske vækst, understregede han.

Størst i Norden

..

Læs også