Minister vil holde skotsk DSB-partner fast

First Group kan slippe ud af det kriseramte togselskab DSBFirst, så DSB selv hænger på store dele af regningen. Transportministeren nægter at acceptere en sådan udvikling.

Krisen i DSB kan ende med et stort opgør mellem den danske statsejede togkoncern og en privat britisk partner. Transportministeren kræver nemlig, at partneren er med til at betale kommende tab i selskabet DSBFirst.

Omvendt erkender DSBs bestyrelse, at partneren i hvert fald kan slippe ud af en større regning i datterselskabet og tvinge den danske togkoncern til selv at overtage briternes aktier.

DSBFirst ejes af skotske First Group med 30 pct. og DSB som hovedaktionær med 70 pct. Selskabet blev etableret for at kunne byde på konkurrenceudsatte togstrækninger - Kystbanen i Danmark, Øresundstrafikken samt ruter i Sverige.

DSBFirst er centrum i den aktuelle krise om DSB, hvor der er rejst tvivl om det lovlige i en række forhold mellem moderselskabet, der modtager statsstøtte, og datterselskabet. DSBs bestyrelse har gennemført hensættelser på 725 mio. kr. i et revideret 2010-regnskab til dækning af mulige tab på DSBFirst, som kører med driftsunderskud.

Klar i mælet

..

Læs også