ATP overgår afkastkrav

ATP levede helt og fuldt op til afkastkravet i årets første tre måneder.

3,8 mia. kr. lyder resultatet på for første kvartal. Med en målsætning for hele 2011 på 12 mia. kr. er der plads til enkelte fejlskud i de kommende kvartaler.

»Resultatet er især trukket op af stigende oliepriser og forventninger om stigende inflation,« lyder det fra ATP som nu har reserver på 73,8 mia. kr. efter første kvartal.

»Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende. I en tid med store udsving på de finansielle markeder, ser vi, at risikospredningsstrategien er hensigtsmæssig. Denne gang trækker især vores inflationssikre investeringer og stigende oliepris resultatet op,« siger direktør i ATP, Lars Rohde.

Det markedsmæssige afkast af investeringsporteføljen i ATP blev på 6,7 mia. kr. før skat, svarende til 1,7 pct.

Afkastet kom fra fire ud af fem risikoklasser og især klasserne ”Inflation” og ”Råvarer” bidrog positivt til periodens resultat med afkast på henholdsvis 3,7 mia. kr. og 2,8 mia. kr.

Risikoklassen ”Kredit” gav et afkast på 1,1 mia. kr. og ”Aktier” kastede 1,0 mia. kr. af sig, mens ”Renter” til gengæld gav et underskud på 2,0 mia. kr.

Afdækningsvirksomheden - pensionsforpligtelserne overfor udsving i renten - endte med et underskud på 1,7 mia. kr.

Stigende renter i kvartalet har medført, at værdien af ATPs pensionsforpligtelser faldt med 21,6 mia. kr., mens pensionsforpligtelserne steg med 3,1 mia. kr. som følge af ændret restløbetid, fremgår det.

Læs også