På jagt efter ordrer

Et nyt center vil sikre dansk erhvervsliv del i milliardprojekter på europæiske forskningsinstitutioner.

Danske virksomheder skal sikre sig ordrer i de milliardstore forskningsprojekter, som er på vej rundt om i Europa. Hidtil har det knebet med interesse fra det hjemlige erhvervsliv om den slags.

Det såkaldte Big Science Sekretariatet på Risø DTU, står for opgaven med at skabe bro mellem danske virksomheder, forskningsinstitutioner og internationale projekter inden for forskningsinfrastruktur. De kommende år opføres mange af dem rundt om i Europa, og der investeres milliarder.

»Den danske deltagelse har hidtil været begrænset. Virksomhederne er sikkert ikke opmærksomme på mulighederne. Mange af projekterne er store og kan virke uoverskuelige, men de består jo af en masse mindre leverancer,« siger projektleder og seniorforsker Søren Bang Korsholm, Big Science Sekretariatet.

Han fortsætter:

»I nogle tilfælde er der også meget store leverancer, men de løses oftest i konsortier, hvor danske virksomheder også kan være med. Samtidig er der god mulighed for at være underleverandører, hvis man får gjort opmærksom på kompetencer over for de rette hovedleverandører og faciliteter.«

Flere fordele


Søren Bang Korsholm mener, at danske virksomheder bør være opmærksomme på, at i de nye forskningsfaciliteter også er masser af kendte teknologier som strømforsyninger, bygninger, vand, varme og elektricitet til elektronik. Han mener derfor, at der er mulighed for opgaver i mange brancher.

»Udbyttet af at deltage i opgaver ved big science-faciliteterne er naturligvis primært kommercielt. Men der er også mulighed for at sikre sig kompetenceudvikling. Og så får virksomhederne udvidet netværket både nationalt og internationalt,« siger Korsholm.

Den 3. maj gennemføres Dansk Big Science Industridag på Risø DTU, hvor repræsentanter fra fire europæiske anlæg deltager. Det gælder CERN i Schweiz, ESO med hovedsæde i Tyskland, ESS i Sverige samt Fusion for Energy - ITER, Frankrig.

Læs også