Skatteminister afviser kritiske røster

Skatteminister Peter Christensen (V) er glad for, at regeringen har lettet skatten på arbejde.

Hvorfor har den borgerlige regering hævet skatterne for erhvervslivet 229 gange?

»De fleste stigninger relaterer sig til skatteomlægningen, hvor vi lavede den største sænkning på arbejde nogensinde. Det er god borgerlig politik, at vi har sikret os, at det kan betale sig at arbejde.«

Mener du, at det er god borgerlig politik at hæve en skat eller afgift hver anden uge i gennemsnit?

»Ja, det er det, hvis bare pengene føres tilbage. Og det er forskellen på os og oppositionen. Vi bruger ikke provenuet til at finansiere en endnu større offentlig sektor, som en socialdemokratisk regering vil gøre, men fører pengene tilbage i form af lavere skatter eller afgifter.«

Økonomer mener, at mange nye skatter og afgifter forværrer dansk konkurrenceevne. Er du også af den opfattelse?

»Det er klart, at hvis man kun fokuserer på den ene side af en skatteomlægning, så bliver det negativt. Men det interessante er at se, at pengene bliver brugt til at sænke skatten på arbejde, så vi får forbedret dansk konkurrenceevne.«

Socialdemokraterne mener, det er en forfejlet skattepolitik, når regeringen på 10 år laver 229 skattestigninger. Hvad siger du til den kritik?

»Den kritik er helt umulig at tage alvorlig. Socialdemokraterne lægger op til en massiv øget beskatning af dansk erhvervsliv, så de kan dele gaver ud til den offentlige sektor. Forskellen på Socialdemokraterne og regeringen er, at vi respekterer skattestoppet.«

Læs også