Danfoss tre gange så meget værd

Danfoss er ikke alene kommet gennem finanskrisen. Koncernen er kommet så styrket gennem den hårde tid, at virksomheden på ét år har tredoblet sin værdi.

Der blev klappet solidt ved Danfoss' generalforsamling i går eftermiddags.

Ledelsen offentliggjorde den interne aktiekurs, som viser, hvor meget virksomheden er værd. Danfoss er ikke børsnoteret, men bl.a. af hensyn til beskatning af medarbejderaktierne skal virksomheden hvert år fastsætte en aktiekurs.

»Aktiekursen blev i år fastsat til kurs 3.431. Det svarer til en samlet værdi af Danfoss på ca. 34 mia. kr.,« oplyser kommunikationsdirektør Ole Daugbjerg.

Sidste år var aktiekursen 1.077 - svarende til en samlet værdi på ca. 11 mia. kr. - og Danfoss er dermed blevet mere end tre gange så meget værd på blot ét år.

I samme periode er resultatet gået fra et minus på 1,4 mia. kr. til et plus på 1,4 mia. kr.

»Aktiekursen er tilbage på sporet - på samme måde som resultaterne,« konstaterer Ole Daugbjerg.

Opgøres én gang årligt


Kursen på Danfoss' aktier beregnes en gang årligt af Danske Bank på basis af en model, der tager højde for selskabets resultater, forudsigelser for det kommende år samt kursudviklingen for en række noterede aktier i brancher, der ligger tæt op af Danfoss' aktiviteter.

Baggrunden for den voldsomme kursstigning er bl.a. den stigende globale interesse for Danfoss løsninger til klima- og energiområdet. Samtidig er Danfoss tilstede på en række af de globale vækstmarkeder og får dermed del i denne vækst.

Tilbagegang i 2009


Mens kursfremgangen er voldsom, var tilbagegangen i 2009 næsten lige så heftig.

Dengang faldt aktiekursen fra 2.173 kr. pr. aktie til 830 kr. pr. aktie, og selskabet mistede næsten to tredjedel af sin værdi. Årsagen var ud over krisen også opkøbet af Sauer-Danfoss.

Aktiekursen har speciel interesse for de bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere, som er omfattet af en aflønning baseret på aktier.

De ejer ca. 1,3 pct. af Danfoss, og dermed har medarbejderne fået øget værdien af aktierne fra samlet 140 mio. kr. til 440 mio. kr. i år.

Danfoss lancerede i januar sidste år en ny strategi, »Core & Clear«, hvor klima og energi er udpeget som fokusområder for Danfoss' aktiviteter.

Samtidig ønsker Danfoss at forbedre både indtjening og omdømme markant.

»Core & Clear« indebærer også, at Danfoss vil koncentrere sig om sine kerneaktiviteter, som er defineret som de områder, hvor virksomheden enten har alle er tæt på at have en position som nr. 1 eller 2 på verdensmarkedet, og hvor aktiviteterne er rettet mod energieffektivitet eller løsninger til klimaudfordringen.

Læs også