Hver fjerde indrømmer forsikringssvindel

Mere end hver fjerde indrømmer at have omgået forsikringsreglerne, og i 2010 tilbageholdt danske forsikringsselskaber erstatninger for 419 mio. kr., fordi der var tale om forsikringssvindel.

Danskernes moral er ikke i top, når det kommer til at indberette tyveri o.l. til landets forsikringsselskaber. Det viser tal fra forsikringsbranchen, som brancheorganisationen Forsikring og Pension har indsamlet.

Sidste år tilbageholdt forsikringsselskaberne således hele eller dele af erstatninger for et samlet beløb på 419 mio. kr. I 2009 kneb det også med moralen, for da svindlede danskerne for 429 mio. kr.

»Forsikringsselskaberne tilbageholder kun erstatningerne, når de er sikre på, at der er tale om forsikringssvindel,« forklarer Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring og Pension.

Sidste års tilbageholdte erstatninger svarer til, at forsikringsselskaberne har tilbageholdt 1,3 pct. af de samlede skadesudbetalinger, som i 2010 løb op i ca. 35 mia. kr. Flere ting peger dog på, at det kun er toppen af isbjerget. En rundspørge foretaget af Forsikring og Pension viser, at branchen har en klar mistanke om, at der svindles for langt mere end de 419 mio. kr.

Det underbygges af undersøgelser fra eksempelvis Sverige og England, som fastslår, at der svindles for 7-15 pct. af de samlede skadesudbetalinger.

»Vi kan være sikre på, at der svindles for mere end 419 mio., men ingen ved hvor meget mere,« slår Hans Reymann-Carlsen fast.

Svært at komme til livs


..

Læs også