Andel i en andelsbolig kan belånes

En lovændring i 2004 gjorde det muligt for en andelshaver i en andelsboligforening at belåne sin andel i foreningen • Formålet var bl.a. at lette finansieringen ved køb og forbedring af andelsboliger.

Jeg er ejer af en andelsbolig, der har været udlejet til et familiemedlem. Lejemålet ophører nu, og boligen skal sælges, da bestyrelsen for andelsboligforeningen ikke kan godkende et nyt lejemål.

Jeg fornemmer, det bliver svært at opnå en pris, hvor jeg blot nogenlunde kan holde skindet på næsen. Mit spørgsmål går på, om jeg for at lette salget kan tilbyde en køber at belåne andelsboligen/andelsbeviset, således at køber kun skal betale mig en del af prisen for andelsbeviset eller eventuelt slet ikke skal erlægge kontanter. Jeg forestiller mig, at køber skal betale mig en rente på ca. 5 pct. p.a. Som sikkerhed havde jeg tænkt mig, at køber håndpantsætter andelsviset til mig. Jeg har forstået, at en lovændring for nogle år siden muliggør belåning af andelsbeviser.

Er det skitserede en model, jeg kan arbejde videre på?Med venlig hilsen

AL..

Læs også