Vandplaner kan blive dyre for husejere

Hvis Naturstyrelsens nye vandplaner for spildevand bliver vedtaget, rammer det husejerne.

Naturstyrelsens nye vandplaner for spildevand har netop været i høring i, og målet med planerne er, at åer og vandløb skal være renere.

Hvis planerne bliver vedtaget, skal de kommunale forsyningsvirksomheder ændre væsentligt på udledningen af spildevand inden 2015, således at overløb fra kloakker fjernes...

Læs også