Husk at holde øje med risikoen

Risiko kan være et vanskeligt begreb at forholde sig til, når man investerer. Mange fristes derfor til primært at kigge efter afkastet, men det er vigtigt også at få risikoen med.

Høje afkast er typisk den vigtigste salgsparameter, når foreningerne markedsfører deres fonde. Og forståeligt nok, da det at opnå et afkast er den primære grund til at investere.

Når det er sagt, er det dog i realiteten mindst lige så vigtigt at forholde sig til den risiko, der er forbundet med en given investering. Der har været gentagne eksempler på perioder over flere år, hvor risikoen ved investering ikke har været iøjefaldende, og mange derfor næsten har fortrængt, at markedet kan falde.

I stærk kontrast hertil har vi også oplevet perioder, hvor risikoen pludselig bliver meget synlig, eksempelvis under finanskrisen, hvor stort set alle aktier var i frit fald. Efterfølgende har vi været inde i en periode på et par år, hvor markederne er kommet sig efter krisen, men særligt de store gældsproblemer i Europa minder os om, hvor sort det egentlig så ud for ikke så lang tid siden.

Hvad enten markederne stiger eller falder, er det væsentligt, at man er bevidst om risikoen ved den fond, man er ved at investere i. At vurdere risikoen i en fond kan virke vanskeligt, men hvis man følger en række simple principper, kan man nå langt. Finanskrisen har faktisk også gjort det nemmere at vurdere en fonds risiko, i og med at man ved blot at se på afkastgrafen kan få en god idé om fondens risiko - hvor meget den tabte sidste gang, det gik hård for sig på markederne.

Grundlæggende principper

..

BRANCHENYT
Læs også