Danmark taber markedsandele

Danske virksomheder taber markedsandele på eksportmarkederne. Især Tyskland og Sverige klarer sig bedre end Danmark.

Den tilsyneladende eneste duelige trækhest i dansk økonomi traver stadig fint af sted. Men den taber terræn til de andre lande.

Det viser de seneste tal for den danske eksport. I mange år er den danske konkurrenceevne blevet forværret, og det har kostet os markedsandele, viser tal for dansk eksport og de øvrige landes eksportmarkeder.

»Sammenligner man med den vækst, der har været på vores eksportmarkeder, er fremgangen i vareeksporten langt fra imponerende. En svækket konkurrenceevne og en begrænset eksport til de globale højvækstmarkeder er formentlig med til at begrænse eksportpotentialet,« siger Tore Stramer, seniorøkonom i Nykredit Markets.

Eksportmarkeder vokser


Hvis man sætter den danske eksport i foråret 2008 til indeks 100, ligger den nu på indeks 97,5, mens væksten på eksportmarkederne ligger på 104,2.

Den danske eksport evnede ellers i april at kravle op på niveau med efteråret 2008, altså før krisen fik verden til at vælte.

»I en tid, da både det private forbrug, det offentlige forbrug og investeringerne går tilbage eller står stille, er det eksporten, der sikrer, at vi trods alt ikke er kørt helt af sporet herhjemme. Eksporten har indtil nu været dansk økonomis livline i 2011,« konstaterer Niels Rønholt, seniorøkonom i

Jyske Bank.

Men det lavere danske tempo betyder, at danskerne skal se frem til en endnu længere rejse mod opsving, flere arbejdspladser og højkonjunktur, vurderer Jørgen Elmeskov, direktør og en af de ledende økonomer i OECD.

»Det er en lavkonjunktur, Danmark arbejder sig relativt langsomt ud af den. Og når man gør det, er det fordi, vi har oplevet den forværring af konkurrenceevnen, som vi har oplevet, og som gør, at eksporten ikke bidrager så meget, som man kunne ønske,« siger Jørgen Elmeskov.

De to markeder, der især får dansk eksport til at blegne, er Tyskland og Sverige.

Samtidig sagter Danmark også agterud i markedsandele på de store vækstmarkeder i Asien. Eksporten til Kina er således faldet med 0,7 pct. over de seneste tre måneder, viser eksporttallene.

Problemet er desto større for dansk økonomi, fordi eksporten trækker alene i øjeblikket, og nogle økonomer begynder at være bekymret for, at det ikke er nok, og at det er derfor, der i 1. kvartal i år var egentlig recession i dansk økonomi, dvs. den samlede økonomiske aktivitet blev mindre, mens væksten er mere holdbar i Tyskland og Sverige.

Håb for privatforbruget


Hvis eksporten kommer mere op i fart, kan den trække liv i en anden afgørende vækstmotor, privatforbruget, og Nordea bevarer indtil videre håbet om, at det lykkes.

»I dagens tal er det ekstra glædeligt, at eksporten ser ud til at fortsætte væksten i 2. kvartal. Vi kan håbe på, at denne positive udvikling er med til at sætte yderligere gang i den private beskæftigelse og hjælpe dansk økonomi ud af den midlertidige recession,« vurderer Jens Nærvig Pedersen, analytiker i Danske Bank.

BRANCHENYT
Læs også