Renten forhøjet 200 pct.

Tidligere kunde i Roskilde Bank fik forhøjet renten på sit lån med næsten 200 pct.

De mange krakkede banker giver ofte kunderne problemer, når deres engagementer skal flyttes over i en anden bank.

I Pengeinstitutankenævnet er der efterhånden flere sager i forbindelse med overførsler, og temaerne er vidt forskellige.

I denne sag oplevede en kunde at få forhøjet renten på en kredit med næsten 200 pct. af Arbejdernes Landsbank, der overtog en del af kunderne fra ruinerne af Roskilde Bank.

Kunden havde en andelsboligkredit på 150.000 kr. i Roskilde Bank. På etableringstidspunktet var renten 6,5 pct.

I bestemmelserne for kontoen står der bl.a., at rentesatserne kan forhøjes med en måneds varsel, hvis en række betingelser er opfyldt.

Almindelige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres uden varsel, hvis de er til fordel for kunden, og med tre måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for kunden.

Fik et chok

..

BRANCHENYT
Læs også