Husholdninger er bundsolide

Med en formue på omtrent 1 mio. kr. for hver voksen dansker er der ingen grund til at frygte nedsmeltning i husholdningers økonomi viser en analyse fra Danske Bank.

Indregner man pensionsformuen er de danske husholdninger langt mere solide, end man skulle tro. Det påpeger Danske Bank i en analyse.

Selvom de danske husholdninger har verdens højeste gæld, viser analysen også, at de har kæmpestore aktiver. Specielt hvis man indregner pensionsformuen.

Samlet set var de i 2009 mere solide end gennemsnittet i EU, og de seneste års kraftige opsparing har gjort dem endnu mere velpolstrede, mener banken.

»Indtrykket af, at de danske husholdninger som helhed er i svære problemer og har en usund økonomi - det indtryk holder altså ikke til et nærmere eftersyn. Det er svært at forestille sig et scenario, hvor den gennemsnitlige danske boligejer er bare i nærheden af alvorlige finansielle problemer,« siger Las Olsen, privatøkonom hos Danske Bank.

Siden 1980'erne har danskerne lagt enorme summer i pension. Ved udgangen af 2009 var husholdningernes nettoaktiver således oppe på 78,4 pct. af økonomiens størrelse, hvilket er over EU-gennemsnittet.

Fordi pensionen er bundet herhjemme, kan vi dog kun frit råde over omtrent halvdelen af vores finansielle opsparing, mod et EU-gennemsnit på omtrent to tredjedele.

Men indregner man friværdien, som i gennemsnit udgør omtrent 35 pct. af husets værdi, er husholdningernes nettoformue oppe på omtrent 270 pct. af økonomien, viser analysen. Det svarer til cirka 1 mio. kr. for hver voksen, og det gør danskerne meget velpolstrede, mener Las Olsen.

Dertil har Danmark relativt sunde offentlige finanser og et stort overskud på betalingsbalancen, som giver staten handlefrihed til at gribe ind, hvis der skulle opstå en generel krise, mener banken.

Skabt bekymring

..

BRANCHENYT
Læs også