Tilsyn revser BRFkreditbank

BRFkreditbanks forretningsmodel gør det svært at skabe overskud uden at løbe store risici, vurderer Finanstilsynet.

Selve grundtanken i forretningsmodellen hos BRFkreditbank er under den kritiske lup i Finanstilsynet.

Forretningsmodellen gør det svært at skabe et overskud uden at tage store risici. Samtidig er det måske for dyrt overhovedet at ændre på modellen. Og så har man givet kredit på et alt for simpelt vurderingsgrundlag. Sådan lyder Finanstilsynets bedømmelse af BRFkreditbank.

»Sammenfattende er det Finanstilsynets vurdering, at banken og den valgte forretningsmodel er kendetegnet ved afhængigheden af BRFkredit a/s i form af modervirksomhedens infrastruktur og distributionskanaler, idet bankens grundlæggende formål er at understøtte modervirksomhedens forretning,« skriver tilsynet og fortsætter:

»Der er høj risiko i udlånsporteføljen. Som konsekvens heraf har banken stoppet for alt erhvervsudlån, bortset fra udlån til den almene sektor og andelsboligforeninger. Blandt privatkunderne udviser særligt boligkreditterne betydelige risici og nedskrivningsbehov. Hovedparten af kunderne er delkunder, og banken har et begrænset kendskab til sine privatkunder. Som konsekvens heraf er banken i færd med at forbedre sine bevillingsprocedurer, som hidtil har været relativt simple.«

Risikabel drift

..

BRANCHENYT
Læs også