Milliarder skal slippes løs i fiskeriet

EU-Kommissionen vil slippe milliarder løs i europæisk fiskeri i håbet om, at fiskerne køber hinanden ud af erhvervet.

BRUXELLES

Milliardværdier skal deles ud mellem fiskerne i hele Europa i håbet om, at de vil købe hinanden ud af erhvervet. Målet er en markant nedbringelse af fiskeflåden, der trods store summer til ophugningsstøtte slet ikke er i balance med mængden af fisk i havene.

Planen vil fremgå af det udspil til en reform af den europæiske fiskeripolitik, som fiskerikommissær Maria Damanaki ventes at offentliggøre den 13. juli.

Modellen er allerede indført i lande herunder Danmark: Fiskerne får tildelt kvoter, som de kan købe, sælge og belåne i bankerne.

Det har medført en livlig handel - for eksempel er der blevet handlet kvoter inden for industrifisk og stimefisk som sild og makrel i Danmark for over 34 mia. kr., siden de første omsættelige kvoter blev indført i 2003.

Fiskeflåden er i løbet af få år bragt markant ned, indtjeningen er gået op, investeringerne er gået samme vej, og det har skabt bedre forhold på søen både hvad angår sikkerhed og komfort.

»Det er en model, der har skabt masser af solstrålehistorier,« siger statsautoriseret revisor hos BDO Peter Christensen, der har specialiseret sig inden for fiskerisektoren.

..

BRANCHENYT
Læs også