USA: Risikoen stiger

Den amerikanske statsgæld bliver brugt politisk i en langstrakt valgkamp.

I disse uger er der stor fokus på den græske gæld og hvilken risiko, hele situationen udgør for Europa. Men græsk økonomi udgør trods alt kun 2,3 pct. af USA's økonomi, og den største risiko af alle stiger forsat, nemlig usikkerheden om den amerikanske gæld.

Den 2. august løber den amerikanske statskasse tør for penge, hvis Kongressen ikke indgår en ny aftale om statsgælden. Dette offentliggjorde den amerikanske finansminister Tim Geithner den 16. maj. Skulle dette indtræde, har det logisk nok en række alvorlige negative konsekvenser, men det kommer ikke så vidt.

På det seneste har finansmarkedet diskuteret, om det sker og hvilke tekniske konsekvenser, det i givet fald får. Disse drøftelser overskygger den reelle risiko, som ikke er en betalingsstandsning, men usikkerheden om, hvor sund den amerikanske økonomi er. Den hårde præsidentvalgkamp, der allerede er begyndt, øger usikkerheden ved at statsgælden bruges som slagmark.

Meget interessant
er forsikringspræmien mod, at USA ikke tilbagebetaler sine lån, steget på det seneste. Det er de såkaldte ”credit-default swaps” (CDS), som er steget i pris, og samtidig er antallet af CDS-handler steget.

Normalt er jeg meget opmærksom på, hvad der sker i options- og derivatmarkedet, da det ofte giver tidlige signaler om en kommende trend eller ændringer i markedet. Indtil videre tillægger jeg dog ikke udviklingen i CDS-markedet så stor betydning som normalt, men jeg følger udviklingen. Omsætningen er meget begrænset, og det kan være, at nogle markedsdeltagere ser sig nødsaget til at handle, eller at nogle markedsdeltagere tager store positioner. Det skal dog bemærkes, at stigningen i CDS-prisen er sket siden den 16. maj.

Den tekniske årsag til den truende betalingsstandsning i USA er meget enkel, nemlig at den amerikanske statsgæld har nået det loft, som er vedtaget af kongressen. Denne situation har USA stået over for mange gange i løbet af de sidste 50 år. Løsningen har været den samme hver gang: Kongressen gør det muligt for regeringen at udstede mere gæld, så staten kan opfylde sine forpligtelser. Det bliver den samme løsning til august, men denne gang har det en pris. Prisskiltet som republikanerne har hængt ved som betingelse er på 2 billioner dollars.

Beløbet er kravet til budgetnedskæringer i løbet af de næste 10 år. I betragtning af den ekstreme statsgæld i USA er det meget sundt med en reducering af underskuddet. Den farlige del er det politiske spil bag forslagene. Det er tydeligt, at den amerikanske præsident er under pres, hvilket selvfølgelig bliver brugt af hans republikanske modstandere. Det første problem med et 10-års budget er, at ingen kan se 10 år frem. Dette er også grunden til, at budgetterne lavet af demokraterne har været urealistiske i løbet af de sidste tre år, da de bruger den samme metode. Derudover indeholder forslagene ikke de nødvendige strukturelle reformer, som også USA har behov for.

Så hvor
opstår den reelle risiko? Nøglen er tillid til den amerikanske økonomiske politik og USA's kreditværdighed. Min bekymring er, at obligationsinvestorer vil kræve en højere risikopræmie for at låne penge til den amerikanske stat. Endnu er investorerne rimeligt komfortable, for den amerikanske 10-årige rente er, som grafikken viser, faldet siden april. Når kravet om en højere risikopræmie opstår i markedet, er det de negative konsekvenser af denne situation, som jeg advarer imod og ser som den umiddelbare trussel.

Nogle investorer vil i en periode forlade det amerikanske obligationsmarked, indtil renten er højere, hvilket er slemt nok. Den nuværende økonomiske tilstand i USA er stadig svag, hvor højere renter i et gældsfinansieret samfund sandsynligvis vil dæmpe væksten. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at den amerikanske centralbank den 22. juni sænkede sin vækstprognose til 2,8 pct. i år og 3,5 pct. næste år. Stigende finansieringsomkostninger vil samtidig bremse privatforbruget, som er helt grundlæggende i den amerikanske økonomi. Disse risici er større end en egentlig betalingsstandsning, og de vokser hver dag. Et politisk spil om gæld og budgetunderskud bliver brændstof til bekymringer i anden halvdel af dette år. Langsigtet vokser risikoen også, og hvis nogen spørger mig, ja så tror jeg, at USA vil miste sin AAA-rating. Det er helt sikkert ikke indkalkuleret i markedet endnu, og det er højst sandsynligt snarere et tema for 2012.

BRANCHENYT
Læs også