De har fisket sig ihjel

Farvandet ved Newfoundland i Canada er eksemplet på, hvor galt det kan gå med fiskeriet efter torsk.

Fiskerlejer og havnebyer i Newfoundland har i en lang årrække været præget af en begivenhed, som ligger næsten 20 år tilbage. Da brød bestanden at torsk nemlig sammen i farvandet omkring provinsen ved den canadiske østkyst. Landets regering har ofte fastslået, at torskefiskeriet gennem århundreder har haft stor betydning for området. Kollapset af torskebestanden repræsenterer dermed en af de hårdeste perioder for provinsen og stort set hele Canadas fiskeri. Torskefiskeriet stoppede omkring 1992, og antallet af fiskefartøjer er mere end halveret siden. I 1970'erne blev der fanget op mod 600.000 tons torsk om året i området. Årtiet efter var det faldet til 250.000 tons årligt, inden der blev tale om stort set torskestop, der blev udløst af overdrevent fiskeri.

Ifølge det internationale havundersøgelsesråd ICES er der intet som tyder på, at torsken for alvor vil vende tilbage til Great Banks ved Newfoundland.

»Vi kan ikke sige, hvornår torsken igen kan kaldes bæredygtig ved Newfoundland. Der kan måske gå mange år. Der er meget stor usikkerhed om den torskebestand efter situationen i 1990'erne,« siger Henrik Sparholt, ICES.

Læs også