Private investorer matcher investeringsforeningerne

Tal fra Nationalbanken viser, at private investorer får samme afkast som investeringsforeningerne. Finanstilsynet er netop nu i gang med at undersøge bl.a. investeringsforeningernes afkast.

Danskerne har held med deres aktieinvesteringer. Nye tal fra Nationalbanken viser, at de private aktiespekulationer får lige så gode afkast som de store investeringsforeninger. Gennem de seneste 12 måneder har kursgevinster og udbyttebetalinger således fulgtes tæt.

Mens langt størstedelen af investeringsforeningerne investerer i udlandet, har de private danskere investeret i danske obligationer. For de private investorer har det udmøntet sig i et gennemsnitligt afkast på 13 pct.

Det overrasker ikke Charlotte Lindholm, der er direktør i Dansk Aktionærforening, at danskerne har succes som private investorer.

»De penge, man sparer ved at gøre det selv, kan blive til mange penge over et livsforløb. Man betaler for det på mange forskellige måder, når man går over i en investeringsforening, og det er ikke altid let at gennemskue udgifterne,« fortæller hun og fortsætter:

Svært at forudse


»Dansk Aktionærforenings pointe er, at afkast kan være enormt svære at forudse, men det, man i hvert fald kan sikre sig, er, at man ikke betaler for meget i omkostninger, for det har stor betydning, når man ser ud over et langt forløb.«

Hun understreger samtidig, at der findes mange typer af investorer, og at det er en afgørende faktor for at klare sig godt, at man som investor sætter sig ind de mest basale ting, inden man investerer. Hun peger desuden på, at investeringsforeningerne vil få det sværere i fremtiden.

»Fremadrettet tror jeg, at vi vil se meget mere fokus på lavomkostningsprodukter, hvor investeringerne eksempelvis er indeksreguleret. Vi bliver mere og mere bevidste om, hvad det er, vi betaler for, så investeringsforeningerne vil uden tvivl opleve væsentlig mere konkurrence i fremtiden,« mener Charlotte Lindholm.

Foreningerne undersøges


Nationalbankens tal kommer, samtidig med at Finanstilsynet er ved at undersøge forholdene hos investeringsforeningerne. Kontorchef i Finanstilsynet Anne Marie Pico fortæller, at myndigheden i lang tid har haft fokus på investeringsforeningernes omkostninger, og at man med denne undersøgelse nu går mere aktivt til værks.

»Hvis man investerer via en bank, vil investoren hele tiden få resultaterne at vide, og man vil formentlig følge investeringen tættere. Når man investerer kollektivt i en investeringsforening, overlader investoren sine penge til personer, der er valgt til at handle i investorernes interesse. Det sker i tillid til, at de forvaltes på den bedst mulige måde, og så bør investoren også kunne have tillid til, at det er det, der sker,« siger Anne Marie Pico.

I et brev fra Finanstilsynet til investeringsforeningerne fremgår det bl.a., at investeringsforeningerne skal redegøre for, hvorvidt de opnåede resultater er bedre end de resultater, som en passiv investeringsstrategi, som eksempelvis følger et indeks, ville have givet i samme periode.

»Før investoren får et afkast ud af det i en investeringsforening, skal der ofte betales for en investeringsrådgiver og beholdningsprovision. Så hvis rådgiveren ikke kan levere et bedre afkast end markedet, havde investoren jo fået et bedre afkast ved bare at følge markedet,« forklarer Anne Marie Pico.

Bestyrelsens planer


Investeringsforeningerne skal bl.a. også redegøre for bestyrelsens planer for fremadrettet at nedbringe omkostningerne, og om der er planer om at lancere særlige lavomkostningsforeninger. Senest den 15. september 2011 skal investeringsforeningerne have redegjort for Finanstilsynets i alt seks punkter.

Hos interesseorganisationen for investeringsforeningsbranchen, InvesteringsForeningsRådet, glæder man sig over, at Nationalbanken har taget emnet om private investorer over for investeringsforeninger op. Samtidig mener kommunikationschef Torben Groth Hansen, at man bør være forsigtig med at drage en konklusion ud fra tallene.

Spændende analyse


»Det er en spændende analyse, men den kan ikke bruges til at konkludere noget med, at private investorer generelt er bedre, for det svarer til at sammenligne æbler og pærer,« mener han.

Han forklarer det med, at de private investeringer kun viser danske aktier, hvorimod aktierne på investeringsforeningsbeviserne både dækker over danske og udenlandske aktier.

Læs også