Plast - med ambitioner

I 2007satte SP Group sig som målsætning at løfte omsætningen fra 850 mio. kr. til 1,5 mia. kr. på fem år.Så kom finanskrisen på tværs, men ikke desto mindre er SP Group inde i en meget positiv udvikling.

I slutningen af 2007 præsenterede ledelsen i SP Group en femårig strategiplan, som frem til 2012 skulle løfte koncernens omsætning til 1,5 mia. kr. fra et niveau på ca. 850 mio. kr., og resultatet pr. aktie skulle i gennemsnit over de fem år forbedres med ca. 20 pct. p.a.

Det var høje ambitioner, og forudsætningen var, at den økonomiske vækst, målt ved global BNP-vækst, i gennemsnit over strategiperioden ville være mindst 3 pct., og at SP Groups markeder ville være velfungerende.

Disse forudsætninger har med den globale kreditkrises udbrud i efteråret 2008 ikke været opfyldt, og de opstillede mål for 2012 ventes først indfriet senere. Alligevel venter ledelsen fortsat - med de initiativer, som har været iværksat - at kunne nå en koncernomsætning på 1,5 mia. kr. i 2014/15, og det er ganske ambitiøst i lyset af, at udmeldingen for 2011 er en omsætning på mere end 850 mio. kr., idet ledelsen i kvartalsrapporten fra april stadig anså det for lidt for tidligt at kvantificere den forventede omsætning, da markedsudsigterne forekommer uklare.

Nær vækstmålet


Nettoresultatet var året før lanceringen af strategiplanen på 12,6 mio. kr., og blev i 2010 realiseret med 21,4 mio. kr., hvilket er meget nær målsætningen om en gennemsnitlig vækstrate på 20 pct. p.a. Men med til historien hører, at for 2008 og 2009 blev der konstateret negative resultater på hhv. 12,8 mio. kr. og 13,6 mio. kr., så det har mildt sagt ikke været den lige vej mod målet på grund af finanskrisen og den globale recession.

Alligevel må man fremhæve adm. direktør Frank Gad og hans team. De har været klippefaste og holdt fingeren i sporet i deres bestræbelser på at vende udviklingen, og det er langt hen ad vejen ved at være lykkedes.

Aktiekursen har passeret 100 kr., hvor den for et år siden lå på det halve og midt under kredit-krisen i foråret 2009 lå på godt 21 kr. Så de, som har troet på ledelsen, er blevet yderst pænt belønnet.

Alligevel udgør den samlede markedsværdi af SP Group kun godt 200 mio. kr., hvilket kan synes beskedent for en koncern, som har produktion og salg til store dele af verden, og som trods alt omsatte for 850 mio. kr. i 2010 - altså det samme som da strategiplanen blev lanceret.

Men investorerne er ikke begejstrede for risiko, og har man først oplevet røde tal på bundlinjen, som SP Group jo ikke kan løbe fra, skal der mere til at gøre investorerne trygge end gyldne løfter fra ledelsen.

Udviklingen i årets 1. kvartal bekræfter dog, at der er tale om en positiv tendens. Omsætningen steg med 23 pct., og endda 26 pct. for koncernens egne varemærker. Fortsætter denne vækst året ud, kan omsætningen for hele 2011 ende på ca. 1.050 mio. kr., og med samme vækstrate vil omsætningen i 2012 lige knap nå 1.290 mio. kr.

Vækst i det defensive


Det er særligt interessant, at den højeste vækst sker i salget til medicotech- og cleantech-sektorerne, som vurderes at udgøre en attraktiv defensiv eksponering i forhold til den mere konjunkturcykliske afhængighed, som SP Group tidligere har mærket så relativt hårdt på indtjeningsudviklingen.

Der er et forstærket fokus på arbejdskapitalen, og det er positivt at konstatere, at pengestrømme fra driften i 2010 blev forbedret til 57,8 mio. kr. mod 45,3 mio. kr. året før, men samtidig investeres der også pænt bl.a. i kapacitets- og kompetenceudbygning inden for medico- og cleantech-områderne, hvor der blev investeret hhv. 22 og 7 mio. kr. i 2010.

Der blev i 2010 etableret i en mindre coatingfabrik i Brasilien, to nye fabrikker til såkaldt PUR-produktion i hhv. Polen og Kina, og der blev etableret en ny coatingfabrik i Danmark til belægning af rør til olie- og gasindustrien, ligesom SP Group overtog sprøjtestøbeaktiviteterne fra Phasion Group, hvis produktionen blev overflyttet til koncernens fabrikker i Polen og Danmark.

Generelt er SP Group inde i en meget positiv udvikling. Ganske vist er markedsudsigterne mindre klare, men stadig synes der er at være godt gang i efterspørgslen på koncernens markedet.

Læs også