Finansiel Statibilitet fik ny struktur

Finans Stabilitet overvejer mulighederne for yderligere synergi i den nye koncernstruktur, som koncernen netop har bragt på plads.

- I løbet af 2. halvår 2011 vil vi drøfte, hvilke yderligere synergier den nye koncernstruktur kan give. For eksempel ser vi en række nye muligheder for forenkling og effektivisering af koncernen på områder som geografisk placering samt opnåelse af yderligere stordriftsfordele på stabsområdet. Det vil i den forbindelse fortsat være vores målsætning at opretholde de lokale kontorsteder, udtaler bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen.

I den nye struktur er de banker, som er overtaget under Bankpakke 1 samt Roskilde Bank samlet i én bank, ét finansselskab, ét pantebrevsselskab og ét ejendomsselskab...

Læs også