Arla investerer i grøn energi

Arla Foods investerer i kæmpe-biogasanlæg.Det skal levere energi til mejerikoncernens fabrikker i Vestjylland.

Mejerikoncernen Arla Foods vil investere i et biogasanlæg, som formentlig bliver det hidtil største i Danmark.

Anlægget skal årligt forarbejde 400.000 tons gylle og 130.000 tons biprodukter fra mejerierne. Resultatet bliver en gasproduktion svarende til energiforbruget i 8.000 almindelige parcelhuse.

Arla aftager selv al gassen, som bl.a. skal dække det meget store energiforbrug på koncernens mælkepulverfabrik ved Videbæk vest for Herning.

»Vores fabrikker har et stort forbrug af energi 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Dermed kan vi garantere, at der altid vil være afsætning for biogassen. Jeg forventer, at Arla på længere sigt vil investere i flere biogasanlæg,« fortæller koncerndirektør Jais Valeur, Arla Foods.

For Arla er det primære formål med investeringen at få en grønnere profil ved at reducere selskabets CO2-udledning. Arla betaler markedspris for gassen fra det nye anlæg, som også involverer én eller to andre investorer.

Energiforbruget på Arlas fabrikker dækkes i dag af naturgas. Ved at skifte til biogas fra det planlagte anlæg reduceres udledningen af CO2 med 32.000 tons.

Arlas totale udledning af CO2 er omkring 1,3 mio. tons, og målet er at nedbringe udledningen 25 pct. inden 2020.

Forarbejdning af gylle til biogas giver en dobbelt klimaeffekt dels kan biogas fortrænge naturgas, dels udleder gylle mindre mængder drivhusgasser efter behandling i biogasanlæg.

Ifølge budgettet vil det nye biogasanlæg koste 280 mio. kr. og to eller måske tre investorer indskyder en egenkapital på i alt 100 mio. kr.

Jais Valeur oplyser, at Arla leverer 15 pct. af egenkapitalen, mens andre 50 pct. indskydes af Xergi, der udvikler og leverer biogasanlæg.

Xergi er ejet af Hedeselskabet og Schouw & Co. Xergi har hidtil fokuseret på salg af biogasanlæg til en række eksportmarkeder, fordi industrien gennem mange år har levet en hensygnende tilværelse i Danmark.

Lav afregningspris

..

Læs også