Skybrud bør koste huse livet

Det er bedst for samfundet at rive de huse ned, der ofte plages af vandskader, mener en lektor på DTU.

Når et skybrud samler sig over landet, går det næsten altid ud over de samme huse. Derfor er løsningen for kommuner, forsikringsselskaber og de uheldige borgere helt ligetil: Riv husene ned.

Sådan lyder det fra en af landets førende miljøeksperter oven på skybruddet, der i weekenden druknede dele af København.

»I langt de fleste kommuner er der nogle særligt udsatte områder. Man ved godt, hvor de er, men ikke hvad man skal gøre ved det. Humlen er, at det altid er de samme steder og mennesker, det går ud over,« siger Karsten Arnbjerg-Nielsen, lektor på DTU's institut for Vand- og Miljøteknologi.

»Hvis man tidligere havde haft den viden, vi har nu, var der ikke blevet bygget huse sådanne steder, for det kan bedre betale sig at rive husene ned end at gøre noget ved dem,« tilføjer han.

Karsten Arnbjerg-Nielsen peger på, at Odense Vandselskab i 2008 rev syv parcelhuse i Sanderum ned, fordi kloakkerne simpelthen ikke kunne kapere de store vandmængder i det lavtliggende område.

I stedet er der blevet bygget et regnvandsbassin.

»Det er enormt dyrt at udvide kloakkerne i lavtliggende områder. Samtidig er det folks eget problem, hvis deres hus bliver oversvømmet efter et skybrud. Havvand dækker staten, men regnvand er noget, boligejere må ordne med deres egen forsikring,« forklarer Karsten Arnbjerg-Nielsen.

Lektoren mener derfor, at både kommuner, forsikringsselskaber og boligejerne selv har en interesse i at rive særligt udsatte ejendomme ned.

Udpeger højrisikoområder

..

Læs også