Hårdt ramt af krisen

De seneste års økonomiske krise har ramt Region Syddanmark hårdere end nogen anden landsdel.

Erhvervslivet i Region Syddanmark har været ekstraordinært hårdt ramt under de seneste års økonomiske krise.

Blandt de danske regioner har Region Syddanmark det seneste årti haft den laveste økonomiske vækst. Den gennemsnitlige årlige vækst i regionen har været 0,4 pct., mens eksempelvis Region Midtjylland og Region Hovedstaden har haft årlige vækstrater på henholdsvis 1,1 pct. og 1,4 pct.

Bunden blev nået i 2009, da Region Syddanmark blev ramt af en negativ vækst på hele 6,7 pct.

Det fremgår af analysen Overvågningsnotat 2011 fra Region Syddanmark.

Erhvervslivet i Syddanmark klarer sig forholdsvist svagt, fordi regionen er overrepræsenteret i brancher som landbrug, fødevareproduktion, traditionel industri og turisme, hvor væksten er lav.

Samtidig kendetegner det regionen, at befolkningen har et relativt lavt uddannelsesniveau. Mange unge fra Region Syddanmark tager deres videregående uddannelse i Århus eller København, og få vender efter endt uddannelse tilbage til Syddanmark.

Regionens erhvervspolitiske strategi er at hjælpe og styrke udviklingen i fire udvalgte brancher, hvor landsdelen i forvejen står relativt stærkt.

»Vi har udvalgt brancherne velfærdsteknologi, energieffektivisering, design og grøn offshore (havvindmøller etc., red.). Vi støtter disse områder med et trecifret millionbeløb, som eksempelvis bruges til at finansiere testcentre, fælles produktionsværksteder og designlaboratorier. Samtidig har vi etableret en kapitalfond, der leverer risikovillig kapital til virksomheder, som udvikler ny velfærdsteknologi. Endelig sørger vi for, at universitetet og virksomhederne laver fælles forskningsprojekter,« fortæller Mikkel Hemmingsen, der er regionsdirektør i Region Syddanmark.

Læs også