Flere gik konkurs i juni

Antallet af konkurser steg fra 433 i maj til 469 i juni, men der er 137 færre siden toppen sidste år.

Antallet af konkurser steg i juni.Foto: Colourbox ThinkFoto.dk

Danmarks Statistik opgørelse for antallet af konkurser i juni viser, at antallet af konkurser steg fra 433 i maj til 469 målt i sæsonkorrigerede tal.

Dermed er det månedlige antal konkurser faldet med i alt 137 siden toppen under finanskrisen i september 2010...

Læs også