Banker får en halv mia. retur fra Amagerbanken

Garantifond: Bankerne kan se frem til at få en halv mia. kr. retur, efter at Indskydergarantifonden har indvilliget i at udbetale en større dividende fra Amagerbankens konkursbo.

Dermed bliver sektorens regning på 1,9 mia. kr. mod tidligere beregnet 2,4 mia. kr. Det har Finansrådet beregnet, efter at Indskydergarantifonden i torsdags meddelte, at dividendeprocenten, det vil sige den del af deres tilgodehavende, som kreditorerne får, forhøjes.

Oprindeligt blev kreditorerne stillet en dividende på 58,8 pct. i udsigt. Men en revisionsrapport gav anledning til en forhøjelse til hele 84,4 pct., fordi revisorerne vurderede at aktiverne var mere værd end først antaget.

Før bankerne og deres aktionærer begynder at glæde sig for tidligt, er det værd at huske på, at regningen for Fjordbank Mors skal bogføres i 2. kvartal. Den lyder på 1,3 mia. kr. Det vil sige, at bankerne tilsammen kommer til at udgiftsføre 1,3 mia. kr. i 2. kvartal og indtægtsføre 500 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på rundt regnet 800 mio. kr. Udgifterne deles mellem bankerne efter en fordelingsnøgle, der er fastlagt på baggrund af markedsandel. Hvidbjerg Bank meddelte i torsdags, at bankens andel af det returnerede beløb er 350.000 kr.

Ritzau Finans..

Læs også