Ny tysk dåsepant forsinket

Den tyske moms blokerer for en hurtig indførelse af pant på de tyske dåser.

Foto: Colourbox Anders Aagaard

Det var meningen, at en aftale om, at danskerne i fremtiden skal betale pant på dåser købt i Tyskland, skulle være faldet på plads inden sommerferien.

Det danske og det tyske miljøministerium var blevet enige om hovedtrækkene i en model for en pantordning, men nu har det tyske miljøministerium bedt om mere tid, fordi der er opstået problemer på grund af tyske momsregler...

Læs også