Kartelsag ramt af forældelse

To af de virksomheder, som deltog i det såkaldte varmestabilisatorkartel, slipper for bøder på grund af forældelse.

Europa-Kommissionen har netop ophævet en kartelbeslutning fra november 2009 i forhold til virksomhederne Ciba/BASF og Elementis.

I beslutningen fra 2009 pålagde kommissionen 10 virksomheder bøder på i alt 173 mio. euro for deltagelse i et varmestabilisatorkartel.

I perioden mellem 1987 og 2000 fastsatte virksomhederne priser, fordelte kunder og markeder samt udvekslede følsomme kommercielle oplysninger for to slags varmestabilisatorer, der anvendes som tilsætningsstoffer i plastindustrien. Ciba/BASF og Elementis deltog imidlertid kun i kartellet indtil 1998. Kommissionens beslutning fra 2009 blev derfor i forhold til de to virksomheder vedtaget efter udløbet af EU-reglernes 10-årsfrist for pålægning af bøder.

Kommissionen havde argumenteret for, at 10-årsfristen var suspenderet, fordi nogle virksomheder havde anfægtet kommissionens undersøgelsesforanstaltninger ved EU-domstolene.

Det var kommissionens opfattelse, at suspenderingen var gældende for alle virksomheder, der var involveret i kartellet, og ikke kun de virksomheder, der havde anlagt sag.

I en anden sag fastslog domstolen imidlertid i marts 2011, at retssager vedrørende endelige beslutninger og undersøgelsesforanstaltninger kun har suspensiv virkning i forhold til de parter, der har anlagt sag. Da Ciba/BAST og Elementis ikke anlagde sag før kommissionens beslutning, var forældelsesfristerne i forhold til de to virksomheder overskredet.

Kommissionen ophævede derfor beslutningen fra 2009 i forhold til Ciba/BASF og Elementis. Som følge heraf skal Ciba/BASF og Elementis ikke betale de bøder på henholdsvis 68 mio. euro og 32 mio. euro, som de blev pålagt i 2009 for deres deltagelse i varmestabilisatorkartellet. Beslutningen fra 2009 forbliver i kraft for de øvrige virksomheder, der deltog i kartellet.Morgenavisen JyllandsPosten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumerts kontor i Bruxelles nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder. ..

Læs også