Markedet for skrald gives frit

Affald: Regeringen vil med støtte fra DF slippe konkurrencen løs på markedet for afbrænding af affald. Mange værker vil ikke kunne klare den fri konkurrence.

Affaldsmarkedet skal liberaliseres på en måde, så der bliver et frit marked for handel med husholdningsaffald. Sådan lyder regeringens vision ifølge Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt.

Kommunerne har i dag eneret til at håndtere affald. Al husholdningsaffald skal leveres til lokale kraftvarmeværker, hvor værkets udgifter til forbrændingen skal dækkes, selvom der var mulighed for at brænde affaldet af til en langt lavere pris et andet sted i landet.

Kun kommuner uden ejerandel i et kraftvarmeværk har i dag mulighed for at styre affaldsstrømmen efter den laveste pris.

»Men der vil blive tale om en liberalisering på langt sigt. Vi bliver nødt til at tage hensyn til, at der er foretaget investeringer for enorme summer ude i kommunerne. Og det under planøkonomiske forhold, hvor man har skabt værker, der ikke kan klare sig på et frit marked.«

Beskyttelse


Ifølge Lilleholt skal der derfor gives økonomiske beskyttelsesperioder eller andre støtteordninger, så kommunerne kan nå at få afskrevet gælden hos trængte økonomiske værker, inden de kan tåle en fri konkurrence.

Socialdemokratiets energipolitiske ordfører, Mette Gjerskov, understreger, at partiet forventer, at de endelige forhandlinger om en mulig liberalisering vil blive en del af et bredt forlig, hvor også Socialdemokratiet er med. Hos Socialdemokratiet har man som første prioritet at beskytte de meget store investeringer, der er foretaget ude i kommunerne.

Store besparelser


»Vi bliver nødt til at kigge på løsninger, der ikke bringer nogen i økonomisk uføre. Kommunerne kan ikke bare få lov til at sende regninger ud til borgere for at få lukket værker. Det er en kompleks sag, der ikke blot kan afgøres på billigste pris. Man er nødt til at analysere. Det handler også om sortering, åbningstider og meget andet,« siger Mette Gjerskov.

Baggrunden for regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om i en eller anden grad at slippe konkurrencen løs er en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Konklusionen er her, at det danske samfund kan høste direkte besparelser på 310 mio. kr. årligt ved at slippe konkurrencen om affaldet fri og lade forbrændingsanlæggene konkurrere om affaldet.

Hertil kommer en yderligere gevinst på op til 200 mio. kr. årligt fra øgede selskabsskatter, hvis de mest veldrevne kraftvarmeværker får mulighed for at erobre større affaldsmængder.

Et andet scenario i arbejdsgruppens rapport er en delvis liberalisering, hvor de lokale kraftvarmeværker beholder eneretten til husholdningsaffaldet i deres opland, mens konkurrencen om erhvervsaffaldet gives fri.

En delvis liberalisering vil ifølge den tværministerielle gruppe give årlige direkte besparelser på 160 mio. kr. Udover det skønnes fri konkurrence om erhvervsaffaldet at give ekstra skatteindtægter i omegnen af 200 mio. kr.

Nye EU-regler har siden december sidste år tilladt virksomheder at eksportere affald, mens kommunale værker har fået mulighed for at importere erhvervsaffald fra udlandet.

Til gengæld må de danske kraftvarmeværker i praksis ikke konkurrere om erhvervsaffaldet.

Her er valget udelukkende mellem en lokal afbrænding eller eksport.

Læs også