Fynsværket knuser naboen

Sydfynsk kraftvarmeværk er mere end tre gange så dyr som Fynsværket i Odense.

Svendborg Kraftvarme er et af de danske kraftvarmeværker, der vil bukke under, hvis affaldsmarkedet bliver givet frit.

Men i dag er værket i lighed med en række andre med høje omkostninger beskyttet af et reelt monopol på modtagelse af affald fra nærområdet, hvor de, der leverer affaldet, skal dække værkets høje omkostninger.

Prisen, som det sydfynske kraftvarmeværk skal have for at brænde et ton affald af, er langt højere end på større og mere omkostningseffektive værker.

Hos Svendborg Kraftvarme skal kunderne eksklusive afgifter betale 449 kr. for at komme af med et ton affald.

Kører skraldebilen små 50 km nordpå, koster det dags dato uden afgifter 135 kr. at hælde det samme ton ind i kedlerne på Fynsværket.

Fik skraldebilerne mulighed for at køre efter den billigste pris, ville Svendborg Kraftvarme ikke få så meget som en enkelt affaldssæk at putte i kedlerne. Kun de nuværende regler, hvor værket reelt har monopol på modtagelse al affald fra Svendborg og flere andre kommuner i nærområdet, sikrer overlevelsen for det 22 år gamle kraftvarmeværk.

Vil miste alt


»Hvis markedet blev givet frit, ville selv Svendborg Kommune være tvunget til at gå efter det billigste tilbud. Vi ville miste alle vore affaldsleverancer i den situation,« siger direktør Kjeld Bussborg Johansen fra Svendborg Kraftvarme.

I den situation vil kraftvarmeværket styre mod en konkurs. Men ikke en almindelig en af slagsen. For kreditorerne vil få alle deres penge, da Svendborg Kommune hæfter for hele værkets gæld på 180 mio. kr.

Mens liberaliseringen foreløbig kun er del af et overordnet borgerligt politisk forlig, lever kraftvarmeværket på Sydfyn i en presset virkelighed.

For i takt med at lange kontrakter om affaldsleverancer fra andre kommuner udløber, skifter de hidtidige kunder til billigere værker.

Læs også