Skraldefinte vil brede sig

Brancheorganisation forudser, at regnskabsfinte vil brede sig.

Kritikken hagler ned over det jyske affaldsselskab L90. Årsagen er, at selskabet har valgt en regnskabsfinte, der på papiret mere end halverer udgiften på forbrænding af affald.

Men interesseorganisationen for de kommunale affaldsselskaber, Renosam, forudser, at andre vil blive presset til at følge trop. Det bliver de nødt til for at kunne konkurrere på prisen, når markedet i løbet af de kommende år bliver liberaliseret.

»Det vil være et parameter, som man i fremtiden vil konkurrere på. Derfor vil andre i branchen også ændre på deres afskrivningsmodeller. Det er en logisk følge af en liberalisering,« siger direktør Jacob Hartvig Simonsen, Renosam.

I den konkrete sag har L90 valgt at afskrive en milliardinvestering i et planlagt jysk kraftvarmeværk over 30 år efter en såkaldt annuitetsmodel. Til sammenligning benytter L90's konkurrenter sig af en lineær afskrivning over 20 år. Hvis L90 havde benyttet sig af samme afskrivning som konkurrenterne, ville den beregnede omkostning ved fyring af et ton affald i det kommende anlæg stige fra 50 til 127 kr. pr. ton.

Fuldt lovlig metode


»Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om, hvorvidt det er for lang tid. Men humlen i det er, at det ikke er ulovligt. Derfor vil det også være en model, som andre kan benytte sig af. Men selvfølgelig kan man ikke vælge eksempelvis en afskrivning over 100 år. Man bliver nødt til at finde en model, som man kan få en revisor til at skrive under på.«

I sit første budget for det planlagte kraftvarmeværk i Kjellerup havde L90 budgetteret med en afskrivning på 20 år. Men branchen blev senere påført nye udgifter. Og et oprindeligt løfte til ejerkommunerne om en omkostning på omkring 50 kr. pr. ton leveret affald kunne ikke længere overholdes. Ved at forlænge afskrivningen til 30 år blev prisen presset tilbage på 50 kr.

Men det var ikke en manøvre, der alene blev gennemført for at tilfredsstille L90's ejerkommuner.

»Når liberaliseringen slår igennem, og erhvervslivet selv får lov til at bestemme, vil de køre deres affald derhen, hvor de kan komme billigst af med det. Det er den situation, som vi er i gang med at ruste os til,« siger direktør Flemming Christensen fra L90.

Læs også