Boet skal betale krav, men heller ikke mere

Der stilles også krav til de kreditorer, som har rejst et krav mod afdøde i et dødsbo.

? Jeg skal herved anmode om en besvarelse af nedenstående spørgsmål om betaling efter proklamaudløb:

Et dødsbo blev i skifteretten besluttet gennemført som et forenklet privat skifte (dødsboskifteloven § 33). Til skifteretten var allerede da tilgået meddelelse om, at afdødes boligforening ville »fremkomme med et krav i boet for et anslået beløb på 15.000 kr. Der tages forbehold for beløbets størrelse«.

Under proklamaperiodens otte uger (offentliggjort i Statstidende) fremsendte boligforeningen på baggrund af fraflytningsrapport et overslag over udgifter til istandsættelsesarbejder på 25.000 kr. »under forbehold for skjulte mangler«. Proklamaperioden er udløbet, lejemålets tre måneders opsigelsesperiode er udløbet (lejemålet ryddet, fraflyttet og opsagt til to måneder før opsigelsesperiodens udløb), lejemålet er genudlejet, og boligforeningen er to gange telefonisk forgæves blevet bedt om at fremsende dens endelige krav.

I hvor lang tid efter proklamaperiodens udløb (og lejemålsopsigelsesperiodens udløb) kan boet være forpligtet til at betale den regning, der på et tidspunkt måtte blive fremsendt?..

Læs også