Fortsat lave restancer

6.100 boligejere kan ikke klare terminen på realkreditlånet.

6.100 boligejere har så store problemer med at betale de månedlige ydelser på deres realkreditlån, at de risikerer at ryge på tvangsauktion.

De var fortsat i restance med terminsbetalingen tre en halv måned efter, at der var forfaldsdato den 31. marts i år, og de skylder i snit 10.000 kr. til realkreditselskabet.

Branchen glæder sig over, at andelen af kunder i problemer fortsat er lav.

»Den lave rente understøtter de boligejere, som er i knibe,« siger Ulrikke Ekelund, cheføkonomi i BRFkredit.

0,41 pct. af boligejernes realkreditlån er i restance. Det er en marginal stigning i forhold til sidste kvartals 0,39 pct., men niveauet har været nogenlunde stabilt det seneste år - med en tendens til et beskedent fald.

»Vores inkassoafdeling oplever, at tingene er forholdsvis stabile. Der er ikke de store udsving,« siger Ulrikke Ekelund.

Renten får æren


Brancheforeningen Realkreditforeningen giver den lave rente og den stabile udvikling på arbejdsmarkedet æren for, at 99,6 pct. af boligejerne kan betale terminen.

»Det er glædeligt, at restancerne fortsat er på et lavt niveau på trods af de udfordringer, vi næsten dagligt hører om på boligmarkedet,« siger Karsten Beltoft, direktør i brancheforeningen Realkreditforeningen.

I disse tider raser debatten om flekslån og afdragsfrie lån, som flere ønsker afskaffet, fordi de er med til at underminere landets finansielle stabilitet. Men Realkreditforeningen peger på, at netop de lån har været med til at hjælpe mange igennem krisen. Familierne har kunnet reducere renten og dermed ydelsen ved at gå over i et flekslån eller bringe ydelsen ned ved at vælge afdragsfrihed.

»Der er flere håndtag at dreje på, når familier kommer i økonomiske problemer, og det har hjulpet mange igennem en svær periode. Det tror jeg er en væsentlig forklaring på, at vi er sluppet så nådigt igennem en periode med krise, og det glemmes nogle gange i debatten om flekslån og afdragsfrihed,« siger Karsten Beltoft.

Læs også