Kina og Korea trækker dansk svinekød

Svineeksporten stiger hastigt i år - især ud af EU. Branchen forventer, at det får svineprisen til at stige.

Eksporten af svinekød vokser hastigt, og bedre eksportpriser sikrer de danske landmænd en bedre afregning end i fjor. Til gengæld påvirker høje foderpriser samtidig indtjeningen hos producenterne, så branchen håber på fortsat stor eksport.

Nye tal viser, at i årets første fire måneder er eksporten af dansk svinekød - lige fra udskæringer til levende smågrise - steget, både opgjort i kroner og mængde. Den samlede eksport nåede i perioden 9,9 mia. kr. - en vækst på 8 pct., mens der blev sendt 698.000 tons ud af landet - 6 pct. mere end på samme tid i fjor.

De 27 EU-lande aftog i perioden for 6,5 mia. kr. af den danske kødeksport, hvor lande som Storbritannien, Tyskland og Polen er de store markeder.

I årets første måneder er væksten dog klart størst på markeder uden for Europa, hvor Kina og Sydkorea skiller sig ud. Der blev i perioden afsat svinekød for 484 mio. kr. til Kina - en vækst på 38 pct., mens salget til Sydkorea steg med hele 387 pct. og nåede 208 mio. kr.

»Det skyldes, at landets egen svineproduktion er lammet, da Sydkorea har været ramt af mund- og klovsyge. Det giver store muligheder for eksport af svinekød fra en række lande - herunder Danmark. I Kina er der også mangel på kød og derfor rekordhøje priser samt stigende behov for import. Særligt de to markeder trækker læsset i vores aktuelle eksportvækst,« siger markedsanalytiker Karsten Flemin fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Noteringen vil stige


..

BRANCHENYT
Læs også