Mangel på ressourcer svækker finansielle tilsyn

Økonomi: Tilsyn, tilsyn og mere tilsyn. Sådan lyder det politiske krav, men har de finansielle tilsyn ressourcerne til at honorere de skærpede krav?

De politiske ambitioner om et mere effektivt tilsyn med finansindustrien kan falde til jorden på grund af ressourceknaphed hos de tilsynsførende myndigheder.

Det gælder ikke blot med hensyn til de økonomiske midler, der afsættes, men også i rekrutteringen af de medarbejdere, der skal agere finansindustrielle politibetjente.

Ofte er de finansielle tilsyn statslige enheder, der følger de statslige lønsystemer og derfor ikke er i stand til at konkurrere med de lønninger, som finansindustrien tilbyder. Af samme grund har politikere i flere lande talt for at udlicitere en række tilsynsopgaver til private organisationer ud fra den filosofi, at private kan have lettere ved at tiltrække og honorere de rigtige medarbejdere.

Ikke alle tilsynsopgaver sker i statsligt eller mellemstatlig regi.

I USA er Financial Industry Regulatory Authority (Finra) således en statsautoriseret tilsynsførende myndighed, der er grundlagt og drives i privat regi.

Finra blev etableret i 2007 gennem en fusion af børsmæglernes organisation, National Association of Securities Dealers, og den tilsynsførende enhed i verdens største aktiebørs New York Stock Exchange (Nyse).

Fører tilsyn med sig selv

..

BRANCHENYT
Læs også