It-afdelingen og forretningen

Morgenavisen Jyllands-Posten fokuserer på aktuelle emner om ledelse. Denne gang handler det om samspillet mellem it og den øvrige organisation. Svarene kommer fra:

Hvad kendetegner samspillet mellem it-afdelingen og den øvrige forretning?

»Det er sagt mange gange, at it og forretning hænger uløseligt sammen. Men i praksis er det bare svært at skabe en god harmoni mellem it-systemerne og de aktuelle ledelsesudfordringer. F.eks. revolutionerer Google og smartphones menneskers adgang til information, men vi mangler den samme revolution på indersiden af virksomhedens firewall. Mange medarbejdere forventer altså en lynhurtig leverance af skræddersyet information, og it-afdelingen skal forsøge at levere.«

Hvilke ledere får det bedste frem i deres it-afdeling?

»Ledere skal stille gode spørgsmål. Når vi vælter os i data, er det jo et spørgsmål om organisering og teknik at finde de rigtige svar. Og de rigtige svar kræver de rigtige spørgsmål. De ledere, som tør tage et skridt ud af deres komfortzone, når de stiller spørgsmål, får det bedste frem i deres it-afdeling. Der er forskel på at bede om en rapport om indtjeningen på kunderne og på at stille spørgsmål af typen: Hvem er de mest lønsomme kunder? Er der kunder vi taber penge på? Hvilke kunder vil vi miste i morgen?

Den slags virkelig værdifuld viden kræver, at en kæde af forskellige processer er på plads i virksomheden. De sætter altså en organisatorisk og teknologisk læringsproces igang, for svaret ligger ikke grydeklart i it-systemerne. Men alternativet er jo at få en rapport, som rejser flere spørgsmål, end den besvarer. Derfor skal ledere stille de vigtige spørgsmål.«

Hvilke nye kompetencer skal it-afdelingen råde over?

»Jeg kan se omridset af nogle nye kompetencetyper i fremtidens it-afdeling, hvis vi skal få værdi ud af data. It-afdelingens store personalegrupper er i dag supportere, database-administratorer og systemkonsulenter. I fremtiden får vi brug for tværgående data-kompetencer på tre områder. Det første er at finde og levere data. Det andet er at rense og kvalitetssikre data, og det tredje er at analysere data. Data managers, data stewards og analytikere er terminologien, som er på vej ind mange steder.

Analytikerne er typisk stærke på et andet fagligt felt end it, og de sidder ikke i it-afdelingen. Det helt afgørende er, at vi anerkender, at det er vigtige opgaver, som kræver særlig kompetence.«

Skal det være topstyret, eller skal det vokse op fra neden?

»Hvis man for alvor skal have disse processer til at fungere, så er det en hel organisation, der lærer. Derfor skal det være topstyret. Meget kommer i dag op til ledelsen bottom-up, og ledelsen får alle mulige og umulige rapporter og data at tygge på. Hvis ledere ikke skal drukne i information, skal de sætte sig på forsædet af udviklingen og gennem deres fokus skille væsentligt fra uvæsentligt. På den ene side skal ledere altså have indsigt til at spille på dette nye ”klaver” af muligheder for viden, men samtidig skal de ikke lade sig styre af it-afdelingen. Mit bedste bud er, at ledelsen bedst omformer visioner og hypoteser til virkelighed ved at turde stille de afgørende spørgsmål. En revolution kommer ikke af sig selv. Det starter med en ledelse, som stiller de værdifulde spørgsmål, og det katalyserer en kædereaktion og opbygger en fødekæde af innovation.«

Ser virksomheder it som en investering eller som en omkostning?

»Vi er nok en lille smule hjernevaskede til at se på it som en omkostning, men i min optik er it et logisk og legitimt investeringsobjekt. Klart nok har mange it-teknologier været oversolgt, hvilket skaber frustration. Det er faktisk endnu en grund til, at topledelsen skal svinge taktstokken i den forestående revolution. Sloganet skal være noget om at skabe viden og nye forretningsprocesser ved hjælp af data. Alle slags data fra alle tænkelige kilder.«

BRANCHENYT
Læs også