Høje oliepriser lammer verdensøkonomien

Selv en hurtig normalisering af produktionen i Libyen vil ikke kunne modvirke trenden i retning af en ny recession i industrilandene. På grund af de høje oliepriser vil verdensøkonomien i resten af dette årti slingre fra krise til krise, mener Centre for Global Energy Studies.

Vigende priser var reaktionen, da nyheden om Tripolis forventede fald nåede oliemarkedet i de tidlige morgentimer mandag, men det vil være naivt at vente nævneværdigt lavere priser.

En normalisering af olieproduktionen i Libyen bør alt andet lige føre til lavere oliepriser, men Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) må forventes at reagere med lavere produktion, mener det uafhængige Centre for Global Energy Studies (CGES) i London i en ny analyse.

»Vores beregninger viser, at Saudi Arabien skal have 90 dollars pr. tønde for at kunne skabe balance på statsbudgettet for 2011. Andre Opec-lande kan meget vel have brug for endnu højere priser, og det lægger en solid bund under oliepriserne,« konstaterer CGES.

Libyens olieproduktion er ifølge CGES mindre end 100.000 tdr. i døgnet imod de 1.580.000 tdr., der var normen, før oprøret mod Gaddafi-regimet begyndte og tvang de internationale olieselskaber til at trække deres ansatte ud af det nordafrikanske land. Men selv en hurtig normalisering af produktionen i Libyen vil ikke kunne modvirke trenden i retning af en ny recession i industrilandene.

Dertil har olieprischokket allerede forrettet alt for store skader, understreger CGES.

»Opecs gennemsnitlige råoliepris for 2011 ventes at lande omkring 106 dollars pr. tønde, og dermed vil udgifterne til råolie lægge beslag på mere end 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt (BNP). Når man hertil føjer udgifterne til transport, raffinering, distribution og energiskatter, vil olien sluge mere end 7 pct. af det globale BNP,« påpeger CGES og fortsætter:

»Sidst det skete var i 2008, hvilket i alvorlig grad bidrog til at fremkalde den recession, der ramte verdensøkonomien i 2009. I det hele taget viser al historisk erfaring, at når olien lægger beslag på 4 pct. eller mere af verdensøkonomien, er konsekvensen et mærkbart fald i den økonomiske aktivitet. 2011 bliver ingen undtagelse, da især ikke, fordi verdensøkonomien endnu ikke har overvundet følgerne af recessionen i 2009.«

Olie-opgør


I sidste instans bliver der tale om et opgør mellem olieproducenter og olieforbrugere, mener CGES.

»I 2008 kunne Saudi Arabien som verdens største olieeksportør leve med en oliepris på 59 dollars pr. tønde, svarende til 3,3 pct. af det globale BNP. I dag er behovet 90 dollars pr. tønde eller 4,4 pct. af det globale BNP, hvilket er mere, end verdensøkonomien kan kapere, hvis der samtidig skal skabes et stabilt økonomisk opsving og en deraf følgende vækst i beskæftigelsen i de olieforbrugende lande,« betoner CGES og fortsætter:

»Enten må olieproducenter som Saudi Arabien lære at leve med lavere oliepriser, eller også vil forbrugerne reagere gennem lavere olieforbrug, hvilket er, hvad vi ser i disse måneder. De seneste beregninger viser, at verden i 2. kvartal af 2011 brugte mindre olie end i samme kvartal året før. I OECD-landene faldt forbruget således med 2 pct.«

Det Internationale Energi Agentur (IEA) og Opecs egne økonomer forventer også en lavere vækst i den globale olieefterspørgsel i år, men de er mindre pessimistiske end CGES.

»IEA baserer sine forventninger på de økonomiske prognoser fra Den Internationale Valutafond (IMF), og det må anses for givet, at den næste prognose fra IMF vil rumme markante nedjusteringer af vækstforventningerne, da de høje oliepriser på en række områder skader den økonomiske udvikling. Olie indgår som råmateriale i en lang række varer, ligesom olie anvendes til at transportere varerne fra producenter til forbrugere. Derfor rammer olieprischok dobbelt, idet ikke kun oliepriserne stiger; priserne på en lang række varer og tjenesteydelser tvinges også op, hvilket er årsagen til, at olieprischok er så økonomisk destabiliserende,« understreger CGES.

I en ny analyse vurder Nordea, at USA - verdens største olieforbruger - har 50 pct. risiko for at havne i en ny recession. Nok vil en ny recession blive mildere end den, der ramte USA i 2009, men man skal forvente en årrække med en skrøbelig udvikling og lave rentesatser i verdens største økonomi, lyder vurderingen fra Nordea.

Samme konklusion drager CGES:

»Opec vil med overvejende sandsynlighed tilpasse olieproduktionen for at neutralisere effekten af en normalisering af situationen i Libyen. Det betyder, at prisen på råolie fra Nordsøen langt ind i 2012 næppe vil falde under 100 dollars pr. tønde. Resultatet af en sådan udvikling er, at verdensøkonomien i resten af dette årti vil slingre fra krise til krise.«

Mandag handledes råolie fra Nordsøen på The Intercontinental Exchange i London til 107,55 dollars pr. tønde.

BRANCHENYT
Læs også