V vil se på britisk bureaukrati-knuser

Den liberale tænketank Cepos kalder det konkurrenceforvridende, at regeringen vil indføre et treårigt regelstop kun for små og mellemstore virksomheder.

Det er i strid med grundlæggende lighedsprincipper, når regeringen vil indføre et regelstop på tre år blandt små og mellemstore virksomheder i forsøget på at skære ned på de administrative byrder i erhvervslivet.

Det mener den liberale tænketank Cepos, der har vurderet konsekvenserne af de forslag, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og løsgænger i Folketinget Pia Christmas Møller kom med i forbindelse med deres seneste vækstpakke ”Danmark som Vækstnation”.

»Det er stærkt konkurrenceforvridende, at man på den måde differentierer mellem små og store virksomheder. Den store lovjungle er også en kæmpe byrde for de større virksomheder, og jeg har svært ved at forstå fornuften og retssikkerheden i forslaget,« siger Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent i Cepos.

Derfor kommer den liberale tænketank nu med et alternativt forslag til, hvordan regeringen skal nå sit mål om at reducere de administrative byrder med 10 pct. frem mod 2015. Forslaget bygger på et princip fra Storbritannien kaldet ”One-In, One-Out”, som betyder, at hver gang staten påfører erhvervslivet en administrativ byrde, skal en anden og mindst lige så tung byrde afskaffes. Ifølge Cepos kan det danske erhvervsliv spare 1,8 mia kr. årligt, hvis det realiserer halvdelen af, hvad det hidtil har gjort i Storbritannien.

I regeringspartiet Venstre lytter man med stor interesse til, hvordan andre lande får nedbragt de administrative byrder. Gruppeformand Kristian Jensen erkender, at der er behov for yderligere tiltag mod de bureaukratiske barrierer.

»Det er nogle meget tankevækkende resultater, de har præsteret i Storbritannien, og det er et eksempel, der er værd at efterfølge,« siger Kristian Jensen, der tilføjer, at man nu vil tage kontakt til de engelske myndigheder for at høre nærmere om ”One-In, One-Out”-princippet.

Gruppeformanden mener dog ikke, at forslaget om et regelstop blandt små og mellemstore virksomheder vil skabe konkurrenceforvridninger

»Det er dokumenteret, at mange af de administrative byrder rammer små og mellemstore virksomheder hårdere, og derfor mener jeg tværtimod, at det er et rigtigt stort skridt i retningen af at komme det administrative bøvl til livs. Men vi skal skridtet videre, og derfor ser jeg meget positivt på den britiske model,« siger Kristian Jensen.

I Håndværksrådet, der er organisation for de små og mellemstore virksomheder, mener man også, at der er behov for målrettede initiativer for de mindre virksomheder.

»Jeg synes, vi skal være endnu mere ambitiøse. Derudover må man ikke glemme, at der kan være store forskelle på, hvad regeringens målinger viser, og hvordan byrderne reelt opleves af virksomhederne. Man burde gå ind på mikroniveau og måle på, hvad de enkelte brancher har brug for. Et overordnet mål for hele erhvervslivet er næsten umuligt at forholde sig til,« siger cheføkonom Jacob Thiel.

BRANCHENYT
Læs også