Beskeden tilbagegang

Ledelsen i Banknordik fastholder sine tidligere forventninger om et årsresultat på 100-140 mio. kr.

Banknordik, der tidligere på året overtog 90.000 kunder, 13 filialer og 200 medarbejdere fra krakkede Amagerbanken, kom ud af 1. halvår 2011 med et overskud på 49 mio. kr. før skat og værdireguleringer. Det er en lille tilbagegang fra 51 mio. kr. i samme periode af 2010, hvis man ser bort fra en ekstraordinær indtægt fra salget af en aktiepost Bakkafrost.

Nettoresultatet landede på 22,9 mio. kr., hvor det i 1. halvår 2010 blev til et overskud på hele 371,8 mio. kr. inklusive andre driftsmæssige indtægter på 381 mio. kr.

Netto faldt rente- og gebyrindtægterne i perioden til 273,4 mio. kr. fra 287,4 mio. kr., mens kursreguleringerne vendte til et tab på 21,5 mio. kr. fra et overskud på 25,6 mio. kr. Til gengæld faldt nedskrivninger på udlån til 30,3 mio. kr. fra 34,6 mio. kr. i den første halvdel af 2010.

Normalt niveau


..

BRANCHENYT
Læs også