Godt og skidt

Der er både positive og negative elementer i Lån & Spar Banks regnskab for 1. halvår. Bankens basisindtjening før nedskrivninger er i halvåret faldet til 39,7 mio. kr. fra 44,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet oversteg bankens egne forventninger. Halvåret bød dog på et underskud før skat på 2,0 mio. kr.

»Underskuddet skyldes bankens andel af udgifter til nødlidende banker, som udgør 25,9 mio. kr. for de første seks måneder af 2011. Resultatet er herudover negativt påvirket af kurstab på obligationer,« skriver Lån & Spar.

I regnskabet fremgår det, at bankens aktiviteter har udviklet sig positivt med en kundetilgang på 7.500 i første halvår. Det har betydet vækst i både udlån og indlån.

Nedskrivninger på udlån udgjorde i 1. halvår 8,4 mio. kr. sammenlignet med 11,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

BRANCHENYT
Læs også