konkurrence-evnen bliver forringet

Claus Søgaard-Richter, direktør i Landbrug & Fødevarer, efterlyser økonomisk kompensation for den milliardregning, som Anholt-havmølleparken påfører erhvervslivet.

Anholt-havmølleparken kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Hvordan rammer det jer?

»Smurt ud på danske elforbrugere er merregningen, selv om den løber op i mange milliarder kroner, ikke meget. Men for store danske elkøbere som fødevareindustrien betyder det en solid meromkostning, som vi ikke kan hælde over på forbrugerne. Resultatet er, at vores omkostninger øges, og vores konkurrenceevne over for udlandet svækkes.«

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) har udtalt, at 1,05 kr. for strøm fra Anholt-parken er en lav pris set i forhold til prisniveauet på havmøllestrøm i f.eks. Storbritannien?

»Ministeren har en pointe i, at de forskellige statskasser konkurrerer med hinanden omkring støtte til havmølleparker. Men med den pris, som man har indvilget i at betale for Anholt-strøm, skulle man måske have overvejet at vente med byggeriet, til prisen blev mere gunstig.«

Får merprisen for Anholt-strømmen jer til at stille krav om kompensation?

»Når politikerne ikke bare påfører dansk erhvervsliv ekstraomkostninger, men ligefrem unødige ekstraomkostninger, bliver man i de energiforhandlinger, der finder sted de kommende måneder, nødt til at hjælpe erhvervslivet. Eksempelvis kan man lave en støtteordning for fremstillingsvirksomheder, som bruger grøn energi.«

Men det løser vel ikke problemet med Anholt-regningen?

»Nej, men man kan jo ikke genforhandle aftalen med Dong Energy. Aftalen står ved magt, og nu kommer virksomhederne til at betale prisen. Det er man fra politisk side nødt til at være opmærksom på.«

Er I imod grøn energi?

»Vi støtter udviklingen mod mere vedvarende energi. Det gælder flere vindmøller, mere biogas og i det hele taget en grøn udvikling af energisektoren. Det skal bare ske omkostningseffektivt.«

BRANCHENYT
Læs også