Forbrugernes tillid er stadig i bund

Forbrugerne mener, at både familiens og Danmarks økonomiske situation er blevet dårligere.

De danske forbrugeres tillid til den økonomiske udvikling både for familierne og for den danske økonomi generelt er stadig i bund. Faktisk mener de fleste, at situationen lige nu er værre, end for et år siden.

Det viser den seneste forbrugertillidsindikator fra Danmarks Statistik, som i august blev opgjort til -2,2 - og dermed ligger forbrugerenes forventninger fortsat på et stabilt, omend lavt niveau...

BRANCHENYT
Læs også