Nørresundby Bank bremser for nedskrivning

Nordjyske Nørresundby Bank har aflagt regnskab for 1. halvår 2011, hvor nedskrivningerne falder massivt og forventningerne fastholdes.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter faldt i 1. halvår til 204,1 mio. kr. fra 207,4 mio. kr. for samme periode i fjor. Nedskrivninger på udlån faldt markant med 51 pct. til 23,3 mio. kr. fra 47,7 mio. kr. for halvåret 2010. Bankens primære resultat før kursreguleringer og nedskrivninger steg en smule til 72,5 mio. kr. sammenlignet med 65,6 mio. kr. Samlet set blev resultatet før skat forværret til 12,9 mio. kr. fra 39,5 mio. kr. i 2010. Det skyldes primært, at banken har mistet 23,7 mio. kr. til konkursramte Amagerbanken og Fjordbank Mors. Man har desuden været nødt til at foretage negative kursreguleringer på værdipapirbeholdninger og valuta på 7,9 mio. kr.

Nørresundby Bank forbedrer sin solvensprocent og kernekapitalprocenten marginalt. Solvensprocenten er nu 15,7 pct., mens kernekapitalprocenten er 15,2 pct. De er steget med henholdsvis 0,1 og 0,3 procentpoint...

BRANCHENYT
Læs også