Her er den omstridte CSC-aftale

På søndag udløber fristen for de lockoutede og strejkende Prosa-medlemmers urafstemning om et mæglingsforslag, der kan standse CSC-konflikten øjeblikkeligt. Se aftalen her.

Der er ingen vej uden om. Senest på søndag 12. juni er alle berørte Prosa-medlemmer tvunget til at stemme om det mæglingsforslag, som Forligsmanden fik konfliktens parter med på tirsdag 31. maj.

Mæglingsforslaget består af én virksomhedsoverenskomst, som erstatter alle lokale overenskomster og husaftaler mellem CSC Danmark A/S og Prosa/CSC-DK, Prosa/CSC-GIS og FORA-CSC-CM-Kontor. 

Indtil videre har indholdet af mæglingsforslaget været hemmeligt, men Computerworld er kommet i besiddelse af den fulde tekst.

Mæglingsforslaget bygger i store træk på det overenskomstforslag, som parterne i maj forhandlede uden om Forligsinstitutionen på bagrund af CSC's ultimatum. Det var det forslag, der senere blev forkastet ved en afstemning den 30. maj. 

Forligsmandens mæglingsforslag indeholder blandt andet væsentlige ændringer af tryghedsaftalen, konfliktretten og lønsystemet...

BRANCHENYT
Læs også