Straarup: Det er fortid

Peter Straarup, ordførende direktør i Danske Bank, har erkendt, at den irske investering aldrig bliver rentabel.

Er Danske Bank i dag tilfreds med den ”due diligence”, der blev foretaget før købet af de to irske banker?

»Danske Bank foretog en meget betydeligt ”due diligence” inden købet af de irske banker. Det omfattede både gennemgang af bankernes egne forhold og gennemgang af den irske økonomi. På tidspunktet for købet var Irland en af de mest anpriste økonomier i Europa. Investeringen, som også skete på grundlag af eksterne analyser, har været udsat for ”due diligence” mindst på niveau med bankens tidligere opkøb.«

Hvad har banken lært af sin Irlands-investering?

»Banken har lært, at makroøkonomiske udviklinger kan medføre massive negative skred i grundlaget for bankens lånebog. Selv om man har en kreditbog, som er bedre end gennemsnittet, kan man ikke sikre sig mod et kollaps i ejendomsmarkedet. Individuelle kreditsager, som har medført behov for nedskrivning, er naturligvis blevet vurderet med henblik på at undgå gentagelse.«

Påtænker Danske Bank at lukke flere filialer eller nedbringe medarbejdertallet yderligere i Irland udover de tidligere nævnte planer om reduktion?

»Banken har halveret filialnettet og foretaget betydelige reduktioner i medarbejderstaben. Det må også fremover forventes, at banken løbende vil vurdere videre tiltag.«

Hvordan udvikler udlånene sig i dag i Irland og forretningen generelt?

»Irland er i økonomisk krise. Aktiviteten er ekstremt lav. Den lokale banksektor har fortsat betydelige udfordringer og er knap blevet rekapitaliseret. Den økonomiske aktivitet i Irland gør derfor, at der er en meget begrænset udvikling og meget begrænsede nyudlån. Udlånene er faldet med ca. 6 pct. om året. National Irish Bank vil på et tidspunkt bidrage positivt til Danske Banks indtjening.«

Hvornår vil nedskrivninger i Irland nå et normalt niveau?

»Det afhænger af den økonomiske konjunktur og især udviklingen i priser på fast ejendom. Det er dog forventningen, at reservationer til tab vil aftage i løbet af 2012 og fremefter.«

Er National Irish Bank stor nok til at være en spiller i Irland på sigt?

»National Irish Bank er en del af Danske Banks fælles infrastruktur. Der er derfor ikke behov for, at banken har en bestemt størrelse lokalt for at kunne tilbyde attraktive løsninger til irske kunder. Bankens teknologiske tilbud til irske kunder er i dag de mest sofistikerede i landet og fungerer uden betydelige omkostninger pga. ”medlemskabet” af Danske Banks infrastruktur.«

Hvad er i dag Danske Banks langsigtede strategi i Irland?

»At drive konkurrencedygtig finansiel virksomhed som en integreret del af Danske Banks kundetilbud. Bankens udgangspunkt rent produktmæssigt og teknologisk er attraktivt. Når Irland kommer igennem den økonomiske tørke, regner vi med fremtidig vækst. Banken må dog erkende, at vi aldrig vil opnå en indtjening, der vil kunne gøre investeringen i Irland rentabel. Men det er fortid.«

Har Danske Bank fortrudt at have købt ind i Irland?

»Ja, naturligvis.«

Hvor stor en del af tabene i NIB kan henføres til engagementer fra før 2005, og hvor stor en del er resultatet af de udlån, der blev givet efter Danske Banks køb?

»Det har vi ikke nogen opgørelse på. Vi fokuserer på at forbedre bankens situation og kreditkvaliteten.«

Læs også