Totalkredit skal betale erstatning for fejl

Kunden fik ved en fejl kun halvdelen af den ønskede afdragsfrihed, og omkostningerne til en forlængelse oveni.

En familie troede at have optaget et huslån med 10 års afdragsfrihed. Men det viste sig, at deres lån kun gav ret til fem års afdragsfrihed.

Og i den mellemliggende periode var de blevet teknisk insolvente på grund af det elendige boligmarked.

Lånet var formidlet fra Totalkredit af familiens bank. Og her erkendte man, at man undervejs havde haft samme opfattelse som familien af muligheden for afdragsfrihed.

Familien var af en af bankens ansatte blevet oplyst om, at den afdragsfri periode kunne forlænges til de 10 år, hvilket den ikke kunne.

Derfor lovede banken via mail at betale omkostningerne ved omlægning til et nyt afdragsfrit lån.

Men reelt nøjedes banken blot med ikke at opkræve sit eget gebyr ved optagelsen af det nye lån.

Dermed kom familien til at hænge på de øvrige omkostninger til omlægning i form af kurstab, kurtage, tinglysningsafgift, lånesagsgebyr etc.

Banken afviste at have begået fejl


Familien skrev til banken og bad om at få dækket de øvrige omkostninger og undrede sig over at skulle hænge på en forhøjet restgæld på grund af en fejl begået i banken.

Men nu mente banken ikke længere at have begået nogen fejl og forklarede, at man blot havde ladet være med at opkræve egne gebyrer i forbindelse med omlægningen af ren kulance.

Det stod da også tydeligt i papirerne fra Totalkredit, at dette lån var uden afdrag frem til termin 20, hvorefter der skulle betales afdrag.

Det fremgik også, at yderligere afdragsfrihed skulle godkendes af Totalkredit og afhang af familiens økonomi. Men det havde hverken banken eller kunderne altså opdaget.

Enstemmig afgørelse


Sagen havnede hos Realkreditankenævnet, og her giver et enigt nævn familien ret.

»Der er ikke grundlag for at fastslå, at klagerne - uanset den fejlagtige rådgivning - brude have indset, at lånet kun gav ret til afdragsfrihed i fem år,« skriver et enigt realkreditankenævn i sin kendelse.

Derfor skal Totalkredit, der sælger sine lån via en lang række pengeinstitutter, betale erstatning og stille kunderne, så alle omkostninger og merudgifter som låneomlægningen i 2010 har affødt i forhold til, hvis de i 2006 havde fået et korrekt lån med mulighed for 10 års afdragsfrihed.

Læs også