Vraget som bobestyrerer

I Jyllands-Posten blev det beskrevet, hvordan man kunne være bobestyrer uden at være advokat. Blot skulle man have de nødvendige forsikringer.

Da min onkel døde i december, fremgik det af testamentet, at han og min tante ønskede, at jeg blev indsat som bobestyrer. Det havde skifteretten da heller ikke noget principielt imod.

Skiftet var ret simpelt af et skifte at være, idet min tante skulle sidde i uskiftet bo og således arve alt, der måtte være at arve. Jeg tænkte derfor, at det måtte være en overkommelig opgave at få opgjort formuen (bankkonti + ejendomsværdi af hus) og få meddelt myndighederne dette. I hvert fald overkommeligt i forhold til dengang, min søster og jeg skulle klare boskifteopgaverne efter min fars død.

Imidlertid viste det sig, at jeg som ikke-advokat ikke kunne tegne de krævede forsikringer. Jeg henvendte mig til flere forsikringsselskaber og søgte vejledning hos et par advokater, jeg kender privat. Det lykkedes mig således ikke at blive bobestyrer.Med venlig hilsen

P.T...

BRANCHENYT
Læs også