Et velkendt problem

Gæld har længe været et problem for mange lande, nu giver produktion og vækst også efter.

Der var engang en lille dreng, som cyklede ud i den store verden. Peter Lundgreen, direktør for det uafhængige rådgivningsfirma Lundgreen's Capital, giver her sit bud på nogle af de centrale risici, som beslutningstagere i virksomheder med internationale forretninger bør ofre særlig opmærksomhed lige nu. Lundgreens geografiske fokus er på Europa, USA og Asien.JAPAN

De næste 6 måneder vil Japans økonomi udvikle sig bedre. I slutningen af september viste tallene for industriproduktionen, at Japans produktion er tilbage på niveauet fra før tsunamien i marts. Samtidig betyder genopbygningen og oprydningen, at der pumpes meget store offentlige midler ud i samfundet.

I mandags offentliggjorde Japans centralbank, Bank of Japan, Tankan rapporten for 3. kvartal. Den økonomiske situation netop nu viser fremgang over hele linjen. Specielt de store virksomheder er mere komfortable. For deres vedkommende viser rapporten, at de er i det positive forventningsområde. Mindre og mellemstore virksomheder er stadig i det negative forventningsområde, dog er det forbedret.

Forventningerne til fremtiden er et svagt punkt blandt de mellemstore virksomheder pga. den stærke yen. Lysten til investeringer er fortsat til stede, men på et lavere niveau end i 2. kvartal. Årsagen til den tilbageholdende optimisme er, at den kommende vækst er for offentlige lånte midler.

KINA

Aktiemarkedet i Kina er under pres i tiden. Den primære årsag er stigende problemer inden for visse områder af ejendomsmarkedet. Det har sågar påvirket de globale aktiemarkeder, men specielt Hong Kong er ramt.

Aktiemarkedet i den tidligere engelske kronkoloni tabte i årets første tre kvartaler 25 pct., og i mandags begyndte måneden med minus 5 pct. på én dag. I selve Kina er det specielt ét segment inden for ejendomsbranchen, som giver hovedpine, nemlig ejendomsudviklere. Ejendomsudviklerne kan være voldsomt spekulative, fordi de eventuelt vælger at beholde de boliger, som de har bygget, hvis boligpriserne stiger, og det sker naturligvis for lånte penge.

Der kommer en konsolidering inden for den del af branchen. Det underliggende privatejede boligmarked, mener jeg, fortsat er ret stabilt. Derfor er jeg mindre negativ omkring dette end mange andre.

INDIEN

I september hævede Indien renten for 12. gang siden marts sidste år. Inflationen har bidt sig fast på 10 pct. Det belaster mange husholdninger, fordi fødevarer udgør så stor en del af forbruget. Paradokset er, at en højere rente ikke bringer inflationen meget ned, da fødevarepriserne ikke påvirkes af renten.

Det bliver ikke sagt officielt, men mit bud er, at centralbanken reelt kæmper for at holde realrenten i det positive område. Det skyldes, at Indien har et stort behov for udenlandsk kapital, da landet notorisk har et eksternt underskud. Den højere rente får derimod mange virksomheder til at beklage sig over de voksende finansieringsomkostninger.

Samtidig har inflationen bredt sig til løninflation med stigninger på 10 - 20 pct. om året. Stigningstakten i investeringer og produktionen falder, hvilket ikke var regeringens intention.

I alt betyder det en BNP-vækst på ca. 7,5 pct. i år i stedet for ca. 10 pct., som var den politiske drøm for blot seks måneder siden.

EUROPA

Selvfølgelig er der fuld fokus på gældskrisen i visse EU-lande. Men hvis man prøver at se igennem de problemer, så dykker mange vækstindikatorer i de lande, som skal redde gældslandene.

Det bekymrer mig, for den nedadgående udvikling er gået hurtigt i 3. kvartal.

I Storbritannien faldt eksportordreindgangen i august måned med den hurtigste hastighed siden maj 2009. De seneste væksttal fra Den Internationale Valutafond (IMF) er nedreviderede over hele linjen. Grundlæggende mener jeg fortsat, at de er for optimistiske for næste år, men jeg er overrasket over udsigten for Tyskland med kun 1,1 pct. i forventet BNP-vækst.

I alt er Europa på vej ind i en nulvækst, hvilket jo ikke betyder, at der ikke tjenes penge. Overordnet set tjenes der det samme som det foregående år, men mange vil opfatte det som let faldende vækst og bliver derfor tilbageholdende. Det stiller større krav til virksomhedernes salgsarbejde, og investorerne skal evt. nedjustere forventningerne til større overskud i virksomhederne.

USA

Lederne af verdens største økonomi skælder ud på Europa i tiden. Det inkluderede sågar, at den amerikanske finansminister, Timothy Geithner, for nylig deltog i et EU-topmøde. Hans mission var at give Europa besked på at få orden på økonomien.

Realistisk set må man konstatere, at USA ikke skal lære andre om reformer og økonomisk genopretning i tiden. Det virker, som om at alle tiltag i USA kun har præsidentvalget i november 2012 for øje. Det seneste forslag fra præsident Obama med en genopretningsplan på 447 mia. dollars indeholder ingen nytænkning og er reelt foreslået af valgtaktiske grunde.

Den amerikanske centralbank har besluttet at påvirke rentekurven, så den lange rente skal falde. Operationen hedder ”Twist”, samme navn som i 1961, da man senest forsøgte sig - da hjalp det ikke.

Læs også