EU slagter de gyldne hektar

Der flyttes rundt på milliarder af støttekroner i EU's kommende landbrugsreform. EU vil have ram på de såkaldte gyldne hektar, hvilket rammer flere tusinde danske landmænd.

EU-Kommissionen er på vej med et reformforslag, som vil medføre både nedskæringer og en dramatisk omfordeling af milliardstøtten til de danske landmænd.

Reformoplægget præsenteres officielt den 12. oktober, men allerede nu er der lækket udkast, som gør det klart, at reformen kan få vidtgående konsekvenser for dansk landbrug.

Et helt centralt element i reformen ventes at blive en såkaldt udjævning af støtten til landmændene i Europa. I de foreløbige udkast lægges der op til, at denne udjævning skal ske på to niveauer.

1: I hvert enkelt medlemsland skal alle landmænd fra 2019 modtage samme støttebeløb pr. hektar...

Læs også